“Kabloludan daha güvenli, kablosuz ağlar kuruyoruz”

Aruba Networks Bülent Tekkaya Türkiye, Azerbaycan, KKTC Ülke Müdürü

aruba

Ülkemizde de uzun yıllar boyunca kablosuz erişim teknolojilerinin kablolu erişim teknolojilerine göre güvenlik açısından daha zayıf olduğuna olan bir inanç vardı. Son yıllarda   bunun kırılmasında en büyük payın Aruba Networks’e   ait olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Güvenlik endişelerinden ötürü kablosuz çözümlere yıllarca uzak kalmış şirketlerin bizleri tercih ederek yeni müşterilerimiz olmasından ayrıca gurur duymaktayız.

Firmanızı ve başlıca çalışma konularınızı kısaca anlatır mısınız?
Aruba Networks, mobil şirketler için önde gelen yeni nesil ağ erişim çözümleri sağlayıcısıdır.
2002 Yılında Sunnyvale California-Amerika merkezli kurulan şirket 130 dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. NASDAQ ve Russel 2000® Endeksin de işlem görmektedir.
Aruba ağ yapılarında temel olarak ‘4S’ Teknolojisini kurgular.
Stable (İstikrarlı): Mobil ağların sağlam bir mimari tasarımda kurgulanması ve her türlü olası yoğun kullanıcı ve trafiği kaldıracak şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Secure (Güvenli): Mobil ağların uçtan uca üst düzey güvenlikli tasarlanması gerekmektedir.
Simple (Sade): Mobil ağlara kullanıcılar her türlü cihazla, medya bağımsız, her türlü lokasyondan kolayca erişebilmelidir.
Smart (Akıllı): Mobil ağlar tra-fiğe, lokasyona, kişiye ve cihaza göre otomatik algoritmalar sunabilmeli ve ağ kaynaklarının en optimum şekilde kullanılabilmesini sağlamalıdır.
Şirket, bilişim birimlerini ve profesyonel ve kişisel iletişimin her boyutunda mobil cihazlarını kullanan yeni nesil teknoloji tutkunu kullanıcıları ifade eden GenMobile’ı güçlendiren mobilitesi tanımlı ağlar tasarlar ve tedarik eder. Aruba Mobility-Defined Networks™ GenMobile ve Bilişimcilerin güvenebileceği bir mobilite deneyimi yaratmak amacıyla, altyapı çapında performans optimizasyonunu otomatik hale getiriyor; eskiden manuel bilişim müdahalesi gerektiren güvenlik eylemlerini tetikliyor. Alınan sonuçlar, verimliliği önemli ölçüde iyileştirirken işletim maliyetlerini düşürdü.

Faaliyetlerinizde  özellikle yoğunlaştığınız konular var mı, açıklar mısınız?
Faaliyet konularımızı üç ana başlıkta toparlayabiliriz;
Güvenli Kablosuz Erişim Teknolojileri; Erişim Noktaları, Mobil Controllerlar ve Anahtarlama Cihazlarımız.
Lokasyon Bazlı Uygulamalar; Meridian Çözümümüz.
Mobil Uygulamalar; Clearpass ve Airwave Çözümlerimiz.

“Güvenli mobil ağ sistemi” kavramını  nasıl tanımlıyorsunuz?
Bu konuda çok iddialı bir söylemimiz bulunmaktadır; Aruba Networks olarak kablolu ağlardan daha güvenli uçtan uca kablosuz ağlar tasarlarız.
Çözümlerimizin ana odak noktası olan güvenlik en uç noktada istemcinin cihazında başlar ve hiç bozulmaksızın kablosuz-kablolu ağ üzerinde açılmadan aynı güvenlikli yapı ile merkezi mobil controller umuza kadar taşınır. Her türlü tra- fik Mobil controller’larımızda çok ciddi kapasiteli donanımsal bir Fire-wall üzerinde kendisini sonlandırır. Bu sayede her türlü koşuldan geçen trafiği uçtan uca müşterilerimiz kontrollü ve güvenli halde yönetebilmektedirler.
Ülkemizde de uzun yıllar boyunca kablosuz erişim teknolojilerinin kablolu erişim teknolojilerine göre güvenlik açısından daha zayıf olduğuna olan bir inanç vardı. Son yıllarda sanırım bunun kırılmasında en büyük payın Aruba Networks e ait olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Kablosuz çözümlere güvenlik endişelerinden ötürü yıllarca uzak kalmış şirketlerin bizleri tercih ederek yeni müşterilerimiz olması bizleri ayrıca gururlandırmaktadır.

“Lokasyon bazlı mobil uygulamalar”dan örnekler verir misiniz, bu alanda sunduğunuz hizmetler kullanıcıya ne gibi avantajlar sağlıyor?
Lokasyon bazlı çözümlerimizin genel ismi Meridiandir. Meridian çözümümüz için mağazacılık, parakende sektörü, oteller, müzeler odak müşteri kitlesini oluşturmaktadır. Meridian sayesinde müşterilerimiz, kullanıcılarının veya misafirlerinin hangi noktalarda ne kadar süre kaldıklarını, nasıl bir eğilim içerisinde dolaştıklarını, nelerle ilgilendiklerini, ne kadar sıklıkla onları ziyaret ettiklerini dahi öğrenebilmektedirler. Satış personellerinin performansını ölçüp müşterilerinin yönelimlerine göre gerekli düzenlemeleri yapabilmekteler.
Kullanıcıların yönelimlerine, ilgilerine yönelik mesaj ve uygulamaların otomatik gönderilmesini, üç boyutlu olarak iç ortamlarda yönlendirilebilmelerini sağlamaktayız. Mağazamızda hangi stantların daha çok ilgi çektiğinden tutun da, insanların nasıl bir yönelimle mağaza içinde gezdiğinden, tekrar gelişlerinde onları otomatik tanıyabiliyoruz. Lokasyon bazlı uygulamalar mobil pazarın önümüzdeki günlerde odak konusu olacak görünmektedir.
Bu konuda pazarda inanılmaz derecede talep olduğunu görmekteyiz ve altyapıdan gelen tecrübemizle bu alanda çok başarılı olacağımıza inanmaktayız.

Çözümlerinizde kullandığınız ürünlere ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
Aruba Networks mühendisleri sürekli nasıl daha güvenli, daha hızlı, daha basit ve daha akıllı kablosuz ağ cihazları ve çözümleri üretebiliriz sorusuyla güne başlamaktadır. Sürekli bu dört odak konusu üzerinde çalışmaktayız.
Geçen sene itibarıyla tüm Erişim Noktalarımız yeni nesil 802.11ac teknolojisine geçiş yaptı. Artık Aruba Networks den Erişim Noktası talep eden müşterilerimiz 802.11abgn yerine çok daha yüksek istem- ci kapasiteli yeni nesil 802.11ac teknolojili Erişim Noktalarına hemen hemen ayni fiyatlarla sahip olabilmektedir.
Kablosuz ağlar üzerinde performans artırmak için çalışmalarımızın en büyük meyvelerinden birisi ise ClientMatch™ oldu. Aruba Networks mühendislerinin buluşu olan ve patently bir teknoloji olarak pazara geçen sene sürdüğümüz ClientMatch™ sayesinde roaming kararları artık istemcilere değil sisteme bırakılmaktadır. Bu sayede istemcilere en iyi Erişim Noktasına otomatik olarak yönlendirilerek istemcinin performansını yükseltmekteyiz.
Gene geçen sene pazara sürdüğümüz Güvenli Erişim, NAC, Radius ve  Misafir Erişim Sistemlerinin bütünü olan Clearpass çözümümüz bulunmaktadır.
Clearpass sayesinde üretici bağımsız olarak kablolu ve kablosuz ağları güvenli hale getirebilmekteyiz, misafir erişim ve Radius sistemimizi de entegre edebilmekteyiz.
Airwave yönetim ve raporlama ara birimimiz sayesinde gene üretici bağımsız kablolu ve kablosuz ağları yönetebilmekte, çok kritik raporlar alabilmekte ve ağ üzerinde bir nevi gözümüz kulağımız olmaktadır. Kablolu ve kablosuz ağımızda anlık ve geçmişe dönük olarak neler olmuş, ne tür önlemler almalıyız bunların hepsini Airwave sayesinde görebilmekteyiz.

Türkiye mobil çözümler pazarını değerlendirir misiniz? Pazarın büyüme potansiyeli ve pazardaki yönelimler hakkındaki yorumlarınızı nasıl ifade edersiniz?
Türkiye de mobil cihazla internete bağlanan kişi sayısı birçok gelişmiş ülkeden bile fazla olduğunu biliyoruz, gözlemliyoruz. Bunun en önemli nedeni mobil cihazlara mobil uygulamalara çok kolay uyum sağlayan yoğun genç nüfus.
Ülkemizde Wi-fi çözümlerine olan talebin şuan kablolu çözümlerin önüne geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bunların ışığında 2014 yılında bizler öngördüğümüzün üzerinde bir büyüme yakaladık. Şu an 58’den fazla Üni-versite, GSM operatörleri, lüks oteller, kahve zincir mağazalarının birçoğunda Aruba kullanmaktadır.
Aruba Networks olarak da Türkiye deki Pazar payımız diğer Avrupa ülkelerine oranla daha yüksek olması da bizi oldukça motive etmektedir.

Yakın geleceğe ilişkin programınızı var mı, bilgi verir misiniz?
Şirket sürekli kendini geliştirmekte, kazancının büyük çoğunluğunu AR-GE harcamalarına ayırmakta ve sürekli bu alanda yatırımlar yapmaktadır. Bu bağlamda kablosuz ağ çözümlerinin yanında lokasyon bazlı mobil uygulamalar çözümlerine oldukça ağırlık vermektedir. Bunun yanında mobil teknolojilerin güvenlik kısmını da titizlikle ele alan çözümlerimiz hali hazırda rekabetsiz özelliklere sahip olduğundan, 2015 yılında bu çözümlerimizden oldukça söz ettireceğiz.Bu yeni ürünlerle birlikte 2015 yılında çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanmaktayız.

Eklemek istedikleriz var mı?
Türkiye’de Aruba Networks olarak genç ve dinamik bir kadro ile dört yıldır faaliyet göstermekteyiz. Aruba Türkiye ye çok inanmakta ve her sene yatırımlarını artırmaktadır. Şu an otuz sekiz iş ortağımız ile çözümlerimizi müşterilerimize sunmaktayız.
Yüksek teknoloji ürünlerinin geniş kitlelere sunulabilmesi için en önemli ihtiyaçlardan birisi olarak gördüğümüz; Türkiye’de Aruba Networks ürünleriyle ilgili Türkçe eğitim hedefimize geçen sene ulaştık ve yetkili eğitim merkezimizi açtık  (Authorised Training Center). Artık hem iş ortaklarımız hem de müşterilerimiz Türkçe eğitim alabilmektedirler ve Aruba Networks sertifikasına sahip olabilmekteler.
Aruba Networks ’ün artan satış grafiği ve pazardan gelen talepler doğrultusunda yapılanma ve satış kanallarıadına büyümeye yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu yönüyle 2013 yılının son çeyreğinde yeni bir distribütörlük anlaşması sonucu Neteks ile işbirliğine imza attık.
Bu noktada kısaca Neteks’ten de bahsetmek gerekirse, ağ ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Neteks, 1996 yılında kurulmuş olup, 2001 yılında Index Grup bünyesine katılmıştır. Neteks dünyada iletişim teknolojileri konusunda lider üreticilerilerin Türkiye dağıtıcılığı rolünü üstlenmektedir. Yarattığı katmadeğerli hizmetlerini ve geniş ürün yelpazesini, yaygın iş ortakları kanalı üzerinden, ülke çapında dağıtımını gerçekleştirmektedir.
Kurulduğu günden beri sadece iletişim teknolojileri üzerine odaklanmış ve uzmanlığını bu konuda geliştirmiş olan Neteks, iş ortakları için yarattığı katmadeğerle sektörde kendini farklılaştırmıştır. Neteks sermaye yapısı Temmuz 2007 itibariyle değişmiş, yüzde 50 hisseleri, dünyanın en büyük networking grubu olan ve Datatec International’a bağlı Westcon Group tarafından satın alınmıştır.Westcon Group tarafından dünyanın gelişmiş ülkelerin de edinilen tecrübeve ‘’know how’’ Neteks iş ortaklarına yansıtılmaktadır.
Sonuç olarak; bahsetmiş olduğum gelişmeler ve atılımlar doğrultusunda yoğun tempolu ve başarılı bir seneyi geride bırakmamanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. 2015 yılından oldukça umutluyuz, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Leave a Reply