“Bir banka veya sigorta firmasına, dış kaynak sağlayıcıya kurduğunuz gibi bir sistem kurmamalısınız”

CR, 2011 yılında kuruldu. Oktay Kemal ve Utku Deriner ve benimle birlikte 10 yılı aşkın dostlu­ğu olan 3 ortağız. Türkiye’de iki ofisimiz var. Biri Ataşehir, diğeri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’da. Üçüncü ofisimiz Zürih’de. Orada ayrıca Interactive Solu­tions adında bir şirketimiz var. Geçen 5 yıl içerisinde her sene en az yüzde 75-100 oranında büyüdük. 2015 sene­sinde ilk 300 bilişim şirketi arasına girdik. Bu yıl hedefi­miz sıralamada daha yukarılara çıkmak.

00-47

Sürekli yenilik peşinde koşan, sadece yurt dışından güç­lü ürünleri Türkiye’ye getiren değil aynı zamanda başta TEYDEB destekli olmak üzere kendi çözümlerini de ge­liştiren bir yazılım/teknoloji firmasıyız. CCR, Türkiye ve Avrupa’da çağrı merkezlerine teknoloji danışmanlığı ve alt yapı kurulumları yapmaktadır. Başta finans, telekom, outsource ve enerji sektörleri olmak üzere, çağrı merke­zinin kendileri için hayati önem arz eden firmalar ile uzun soluklu iş birlikleri yapıyoruz. Ses tanıma, konuşmacı tanı­ma, görüntülü konuşma, sosyal medya entegrasyonu gibi uçtan uca birçok çözümümüz var.

“Zirveye gelenlerin yurt dışındaki fuarlara gitmelerine gerek kalmayacak”

Sektörde farklı organizasyonlar olmasına rağmen sadece teknoloji ve teknolojinin etkilerinin konuşulduğu spesifik bir etkinliğin olmadığını fark ettik. Yarının teknolojisinin ne olacağını ve bugünkü yenilikleri kullanarak satış ve verimliliğin nasıl artırılabileceğini öğrenmek isteyen cid­di bir kitle olduğunu düşünüyoruz. Nitekim 14 Nisan’da düzenlediğimiz 2. Çağrı Merkezi Teknoloji Zirvesi’ne, 25 finans kurumu, hemen hemen tüm dış kaynak sağlayı­cılarının bulunduğu, telekom operatörlerinin, enerji ve üretim gibi birçok sektörden 100’ün üzerinde firma katıl­dı. En büyük çıkarım böyle büyük bir katılımcı grubunun aramızda olması ve birlikte yarının teknolojilerini nasıl kullanacağımızla ilgili yaptığımız bilgi alış verişi oldu.

00-49

Önümüzdeki seneden itibaren Çağrı Merkezi Teknoloji Zirvesi isminin hakkını tam olarak verebilmek için daha fazla teknoloji firmasının aramıza katılmasını hedefliyo­ruz. Onlardan tek istediğimiz zirvede yeni bir ürün, tek­noloji ya da çözümlerini ilk defa duyuruyor olmaları. Bu konu bizim için sponsorluktan çok daha önemli. Gelen­lerin tam bir teknoloji şöleni yaşamalarını, çok fazla kulla­nılarak içinin boşaltıldığı inovasyon kavramının yeniden hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Zirveye gelenlerin yurt dışındaki fuarlara gitmelerine gerek kalmayacak ölçüde onlara yenilik ve inovasyon fikirleri verebilmek istiyoruz. Zirvede ayrıca bu yenilikleri kullanarak örneğin satışlarını ve tahsilat oranlarını artıranların gerçek başarı hikayeleri de paylaşılmaya devam edilecek.

14 nisan’da düzenlediğimiz 2. çağrı merkezi teknoloji zirvesi’ne, 25finans kurumu, hemen hemen tüm dış kaynak sağlayıcılarınınbulunduğu, telekom operatörlerinin, enerji ve üretim gibi birçok sektörden 100’ün üzerinde firma katıldı. en büyük çıkarım böyle büyükbir katılımcı grubunun aramızda olması ve birlikte yarının teknolojilerininasıl kullanacağımızla ilgili yaptığımız bilgi alış verişi oldu.

Müşterilerimizin her birine CCR’ı rakiplerinden ayıran terzi usulü yenilikler sunmak için önemli farka sahibiz 

1. Nitelik ve nicelik açısından uzman teknik ekibimiz. ININ (Interactive Intelligence) firmasının Türkiye’deki Çağrı merkezi teknolojilerini ve ININ (Interactive Elite Partner’ıyız. Müşteri temsilcisi 500’ün üzerinde bir-Intelligence) ürününü çok iyi bilen bir teknik eki­çok kurumun uçtan uca teknoloji çözümlerini sağlıyo-bimiz var. Firmalar çalıştıkları teknoloji firmasının ruz. Geçen yıl Yunan iş ortağımız Voiceweb ile sektörden işini bilen ve hızlı aksiyon alabilen bir kadrodan ciddi talepler aldığımız Nuance firmasının da temsilcisi oluşmasını istiyor. olduk. Böylece call steering, voice biometrics gibi ses

  1. Aynı ürünün sektör bazında farklı uyarlamalarını tanıma projeleri de yapmaya başladık. ININ ve Nuance yapabilecek bir tecrübemiz var. Bir banka veya si­dışında video, sosyal medya entegrasyonu gibi tamam­gorta firmasına, dış kaynak sağlayıcıya kurduğunuz çözümlerimiz de var. Tüm bunların yanında CCR’a gibi bir sistem kurmamalısınız. Takım lideri özgün yazılımları da geliştirip, ürünleştirme konusuna larından, raporlamalarına kadar yaparak en ideal çözümü oluşturuyoruz.
    1. Ne istediğimizi biliyoruz. Tüm sektörlerde her de­vam ediyor. Bu durum sektörün geleceğiyle ilgili pozitif ölçekte çağrı merkezi kuralım gibi bir çabamız yok.

Leave a Reply