Can Doğu, BI Technology Yönetici Ortak: “Teknoloji ve gündelik hayattaki yenilikler kurumların iş zekasına yaklaşımını değiştiriyor”

Qlik firmasının Türkiye tek distribütörü olarak sunduğumuz çözümler, sektör bağımsız olarak bilgiyi etkin biçimde kullanmak isteyen tüm kurumlarda çok verimli sonuçlar almamıza olanak tanıdı. Bugün Türkiye’de 40 ‘ın üzerinde iş ortağımızla birlikte 300’den fazla, hemen her sektörde kendi alanındaki lider firmalarla çalışmaktayız.

qlik1

İş zekası alanında, teknolojideki gelişmeler, iş yapış şekillerini nasıl etkiliyor?

İş zekası alanındaki gelişmeleri içinde bulunduğumuz dönemdeki küresel değişimin getirdiği sonuçların teknoloji seviyesinde yansıması persfektifinden değerlendirmemiz gerekiyor. Yani iş yapma biçimlerindeki değişiklik ihtiyacı teknolojik gelişmeleri zorlarken iş zekası sektöründe de bu yeni düzendeki iş yapış şekillerini destekleyecek biçimde bir değişim görmeye başladık. Dünya ekonomisi, iş modelleri, organizasyonel yapılar ve yönetim yaklaşımları gibi konular gözönüne alındığında günümüzde,  tamamen küresel olarak nitelendirilebilecek karmaşık bir yapı söz konusu. Dünyanın bir ucunda yaşanan ekonomik ve siyasi bir gelişme ya da problem, diğer uçtaki firmalar ve hatta ülke ekonomilerini etkileyecek bir nitelik taşıyabiliyor. Tüm sektörlerde kurumlar bir yandan çok daha rekabetçi bir ortamla karşılaşırken diğer yanda tüm bu etkilerden dolayı çok daha kırılgan bir yapılarla karşılaşılmakta. Böyle rekabetçi ve kırılgan yapılarda tüm kurumlar çevikliklerini artırarak yeni durumlar karşısında çok daha hızlı ve doğru kararlar vermek istiyor. Bu nedenle geçmişle karşılaştırıldığında birim zamanda verilmesi gereken karar sayılarında da çok büyük artış görülmekte. Bu da kararların tek ve merkezi bir şekilde verilmesindense ekipler tarafından daha yatay organizasyonlar ve istisnai durumları da yönetebilecek şekilde vermeye doğru itiyor kurumları.

Öte yandan kullanıcı alışkanlıklarında da büyük farklılıklar görüyoruz. Bugün teknolojiyle büyüyen yetenekli, araştırmacı ve bilgiye önem veren genç nesil, artık yönetim kadrolarında önemli pozisyonlara gelmiş durumda. Daha özgür bir yaklaşımla iş yapmaya çalışan bu yeni nesil, aynı zamanda kurumların daha dağıtık ortamlardaki iş yapma modelleriyle birlikte özellikle mobil çalışma yaklaşımlarına büyük eğilim göstermekte.

Son olarak hepimizin bildiği hızla büyüyen veri hacimleri. Verinin çeşitliliği, büyüklüğü ve artış hızı inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Bu kadar yoğun bilgi kümeleri içinde problemlerin, neden-sonuç  ilişkilerinin ortaya çıkarılması ham veri üzerinde yapılan çalışmalarla mümkün değil artık. Böyle bir senaryoda iş birimleri bir yandan büyük hacimdeki veri kümelerini işlemek bir yandan da bu verileri görselleyerek, etkileşimli biçimde ve daha analitik yaklaşımlarla inceleyerek bir takım sonuçlara ulaşmak istiyorlar. Tüm bu gelişmeler geleneksel yöntemlerin dışında yeni birtakım yaklaşımların çıkmasına ve veriyi kullanabilme yetisinin artırılması yönünde iş zekası platformlarının oluşmasına neden oldu.

İşte tüm bunlar iş zekası platformlarında da böyle bir dünyayı destekleyebilecek teknolojik gelişmelere doğru yönelmeye neden oldu. Bugün hangi kurum yeni bir iş zekası platformu seçimine gitse, ekiplerin bilgiyi kendi aralarında rahatça ve kontrollü biçimde paylaşabilecekleri, herhangi bir mobil araç üzerinden tüm platformu kullanabilecekleri, aynı zamanda büyük veri kümelerini tamamen görsel bir ortamda analiz edebilecekleri ortamların arayışına gitmektedir. Bu teknolojik altyapılardan beklentilerde de Self-Servis veri görselleme ve analitik uygulama geliştirme olduğu kadar çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler için web sayfaları ve uygulamalar içine gömülebilecek analitik uygulamalar (Embedded Analytics) çok ön plana çıkmaya başladı. Buna paralel olarak dikey ya da sektörel konulara odaklanan hazır bir takım çözümler yani Guided ya da Custom Analytics uygulama geliştirme ihtiyaçları gündeme geldi. İş zekası sektöründe son bir kaç yıldır en fazla öne çıkan ana başlıklar bu şekilde özetlenebilir.

Sosyal medyanın yaşamdaki artan rolü çalışmalarınızda yeni yöntemler kullanımına neden oluyor mu?

Bu soruyu, sosyal medyanın bireylere getirmiş olduğu bir takım alışkanlıkların iş zekası sektöründe nasıl bir etki yarattığı konusunu değerlendirerek yanıtlamak isterim. İş zekası, yıllarca iş kararlarını daha iyi verebilme ve anlayabilme süreçlerinde izlenen yol, metodoloji ve teknoloji süreçlerinin bir bütünü olarak değerlendirildi. Bununla birlikte gerçekten güçlü kararları verebilme ve iş dinamiklerini kavrayabilme konusu sadece bir kişinin gördüğü veri kümesi ya da düşündükleri üzerine inşa edilmemekte, karar verecek çalışanların formal/formal olmayan gruplara erişim ve iletişim sonunda belli noktalarda uzlaşması, farklı bakış açıları ve sonuçların bir araya getirilmesi çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu aşamada geleneksel iş zekası platformları günümüzdeki iki önemli gerçeği göz ardı etmektedir:

Karar vermek sosyal bir olaydır : Tüm insanlar kısıtlı ya da büyük olmasından bağımsız olarak kendilerine sağlanan verilerle güvendikleri kişilerin kişisel görüşlerini, önerilerini, deneyimlerini, uzmanlıklarını ve tavsiyelerini birleştirerek karar verir. Örneğin tatil için gideceğimiz bir şehirde kalınabilecek otellerin listesini internet üzerinde arayıp bulduktan sonra çoğu kez ilgili oteller için yapılmış yorumları ve önerileri okuyarak tercihlerimize, ihtiyaçlarımıza ve bütçemize uygun olan birini seçmeye çalışırız. İşte içinde bulunduğumuz dönemde de iş dünyasında tüm çalışanlar önemli kararları birbirleriyle iletişim kurarak tartışma ve iş birliği aşamalarından geçerek vermektedir.

Gittikçe sınırlarını genişleten son tüketiciler, iş dünyasına sosyal bakış açısı ve çalışma yöntemleri getirmeye başladı : Günümüzde yaşanan son tüketici eğilimleri, iş zekası yazılım dünyasında yapısal bir değişime neden olmaya başladı. Özellikle son 5-10 yıllık dönem değerlendirildiğinde sosyal medyadaki kullanım alışkanlıklarıyla çalışanların iş dünyasındaki yazılımlardan beklentilerinde büyük bir değişim gözlenmektedir. Sosyal medya ortamlarında özel hayatlarında soru sorarak, deneyimleri ve uzmanlıklarını kendi ağları içindeki diğer kişilerle paylaşabilmek için sezgisel yöntemlerle kullanabilecekleri yazılım ortamlarını tercih eden çok büyük bir kitle, artık aynı olanakları iş hayatlarında da görmek istiyor.

Modern iş zekası platformuna sahip olmayan son kullanıcılar, varolan veri kümeleri üzerinde elde ettikleri bulguların bulunduğu noktayla diğer iş arkadaşlarıyla etkileşimden elde ettikleri bilgi, deneyim ve uzmanlık noktalarını maalesef elle birleştirmek zorunda kalmakta. Böyle bir dünyada son kullanıcılar farklı araçlar arasında gidip gelmekte, kurumsal iş birliği platformları, sosyal ağlar, e-posta, mesajlaşma, telefon ya da diğer araçları kullanarak iş zekası uygulamalarında aldıkları raporları ve sonuçları diğer çalışanlarla tartışmak zorunda kalmaktadır. Bu yaklaşım da çalışanlar ve kurum için büyük bir verimilik ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Oysa günümüzde, bu noktaları çalışanları için ancak tam, kolay ve hızlı biçimde birleştirebilen kurumlar iş yapma biçimlerine yeni bir çeviklik ve rekabet avantajı getirebilmekte ve Sosyal İş Zekası başlığı altında son kullanıcılara çalışma, araştırma, keşif ve analiz yapma yöntemlerine uyan bir takım seçenekler, araçlar ve yöntemleri sunmaktadırlar.

İş zekası konularına müşterilerinizin yaklaşımlarında beklenti farklılaşması gözlüyor musunuz?

Hem evet, hem hayır. İş zekası konularına, verilerin analiz edilerek kurum için en anlamlı ve verimli bir takım sonuçların çıkarılarak gerekli doğru aksiyonların alınması konusunda müşterilerimizin beklentilerinde farklılıklar görüyoruz. Her kurum kendi stratejileri kapsamında ilgili pazarda kendilerini, ürünlerini, iş yapma biçimlerini farklılaştırarak gelirlerini yukarıya çekmeye, müşteri sadakatini artırmaya ve maliyetleri kısmaya çalışıyor. Ancak rekabet göz önüne alındığında kurumun kendini farklılaştırması yapılan analizler ve bu analizler sonucundaki aksiyonları da farklılaştırmaktadır. Aslında bu çok doğal bir sonuç olarak düşünülebilir. Öte yandan her kurumun iş zekası süreçleriyle ilgili çok ortak beklentileri olduğunu da söyleyebiliriz. Bunlar daha çok büyük veri kümeleri üzerinde bilgi işlem personeline ihtiyaç duymadan görsel ve etkileşimli analizler yapabilmek, çok hızlı implementasyon ve değişiklik yönetim süreci, mobil cihazlardan sistemlerin kullanılabilmesi, yüksek sayıda kullanıcıyı destekleyen ölçeklenebilir altyapılar ve çalışanlar, iş ortakları, müşteri kitlesi gibi farklı profildeki kullanıcıları tek bir ortamla yönetebilmek gibi başlıklar olarak düşünülebilir.

Müşteri sürekliliğini sağlamak üzere nelere dikkat ediyorsunuz?

Müşterilerimize sunduğumuz projelerin başarıyla hayata geçirilebilmesi ve sonrasında da yine başarılı biçimde yönetilebilmesi sunmuş olduğumuz teknolojik çözümlerin dışında bir takım parametreleri de beraberinde getirmektedir. Öncelikle iş zekası projelerinin iş birimlerinin sahipliğinde olması ve üst düzey yönetimin desteğinin alınması çok kritik bir faktör. Aynı zamanda bilgi işlem departmanlarının teknolojik sahipliği üstlenmesi ve iş zekası platformu ve süreçleriyle ilgili kaynak ataması başarılı bir implementasyon ve sonrasındaki yönetim için “olmazsa olmaz” diye düşündüğümüz bir konu. Her iki konuyla ilgili olarak müşterilerimiz henüz değerlendirme aşamasındayken onlara deneyimlerimizi aktararak doğru bir yapının kurulabilmesi için yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu iki ana başlıkla ilgili doğru bir yapının kurulması müşterilerimizde en doğru başlangıçları yapmamızı sağlıyor. Tabii ki bunların dışında “best practices” başlığı altında düşünülebilecek doğru ve verimli proje implementasyon süreçleri ve iş zekası sektöründeki en önemli konulardan olan “deneyim transferi” ‘ne verdiğimiz önem ve son olarak hızlı, kaliteli destek müşterilerimizde sürekliliği sağlayabilmek için en önemli konularımız olarak düşünülebilir.

Neden QlikView Türkiye yerine BI Technology marka ismi değişikliğine gittiniz?

Qlik firması, Master Reseller (distribütör) konumunda olan iş ortaklarına, kendi marka adlarını kullanma izni vermekteydi. Biz de BI Technology marka adıyla Qlik firmasının Türkiye tek distribütörü olarak 2009 yılında faaliyet göstermeye başlamış olsak da, bir süre sonra bu haktan yararlanarak ana firmadan aldığımız izinle QlikView Türkiye marka adını kullanmaya başladık. Bu hak, bizim konumumuzda olan yani Master Reseller kategorisinde tek distribütör olarak faaliyet gösteren Güney Afrika ve İsrail’de de olduğu gibi (QlikView South Africa, QlikView Israil) diğer iş ortakları için de geçerliydi. Bununla birlikte Qlik firmasının son yıllardaki hızlı büyümesi, buna bağlı olarak yeni organizasyonel yapılanması ve gelişen stratejilerine paralel olarak, tüm dünyada bu kategorideki iş ortaklarının tekrar ilk marka isimlerini kullanma konusu gündeme geldi. Bu nedenle bu aşamadan sonra yine Qlik firmasının Türkiye tek distribütörü olarak eski marka adımızla BI Technology olarak devam edeceğiz. Bu noktada legal firma adımızda bir değişiklik olmayıp, sadece marka konusunda bir değişiklik söz konusu. Her ne kadar qlikview.com.tr domain’imizin bir süre daha aktif olarak kalması planlansa da şu an itibariyle müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bitechnology.com adresini kullanmaya başlamalarında büyük fayda var. Bu değişikliğin zamanlaması aslında bizim açımızdan da doğru bir döneme denk geldi. Firmamız ve çalışanları olarak yaklaşık 20 yıla varan iş zekası yolculuğumuzda edindiğimiz bilgi ve deneyimlerle, iş zekası büyük resminde tamamlayıcı başka ürünlerin de temsilciğini yapmayı planlıyoruz önümüzdeki dönemlerde. Bu nedenle yakında BI Technology marka adıyla sadece Qlik ürünlerini değil, müşterilerimizin yine iş zekası alanındaki diğer boşlukları doldurabilecekleri ek çözümleri de yakın bir gelecekte sunmaya başlayacağız.

BI Technology  olarak şu sıra gündeminizin önde gelen konularını açıklar mısınız?

Bu noktada iki konu bizim için ön plana çıkmakta. Müşterilerimizi göz önüne aldığımızda, Qlik Sense’le sunmuş olduğumuz çözümlerde birçok kurumun artık operasyonlarını Qlik Sense Visual Analytic Platform sayesinde yönetmeye başladığını görüyoruz. Yani operasyonal iş zekasının öneminin artarak “mission critical” bir düzeye doğru yöneldiğini söyleyebiliriz. Müşterilerimiz persfektifinden önümüzdeki dönemlerde en fazla üzerinde duracağımız konuların başında bununla ilgili projelerimizi artırma yönündeki çalışmalarımız olacağını düşünebiliriz. Bir diğer konu ise bizim pazara çıkışımızdaki organizasyonel yapımızla ilgili. Kurulduğumuz günden beri iş ortaklarına büyük önem vermekteydik ve bugün çok büyük uluslararası danışmanlık firmalarından, yerel ERP firmalarına, sistem entegratörlerine kadar dağılan bir iş ortağı ağının temelini sağlam biçimde atabildiğimizi görebiliyoruz. Bu dönemde de en kritik hedeflerimizden birisi de hem direkt proje yapacak hem de OEM başlığı altında toplanan iş ortakları sayımızı arttırmak ve onları çok daha fazla desteklemek ana konularımız arasında bulunuyor.

Müşteri profiliniz hakkında bilgi verir misiniz?

Qlik firmasının Türkiye tek distribütörü olarak sunduğumuz çözümler, sektör bağımsız olarak bilgiyi etkin biçimde kullanmak isteyen tüm kurumlarda çok verimli sonuçlar almamıza olanak tanıdı. Bugün Türkiye’de 40 ‘ın üzerinde iş ortağımızla birlikte 300’den fazla, hemen her sektörde kendi alanındaki lider f irmalarla çalışmaktayız. Referanslarımız bankacılık, sigorta, telekom, perakende, hızlı tüketim malzemeleri, ilaç, kozmetik, hastane, tekstil, otomotiv, holding, kamu kurumları, turizm, ve servis gibi hemen her segmentte bulunmaktadır. Bu kurumlar dikey olarak yine Qlik ürünlerini satış, direkt ve dijital pazarlama, CRM, finans, süreç yönetimi, tedarik zinciri, satın alma, üretim, çağrı merkezi, risk analizi, IK gibi bir çok farklı iş süreçlerinde kullanabilmektedir. Müşterilerimiz arasında milyarlarca satır üzerinde veri analizi yapan ya da binlerce kullanıcının olduğu kurumlar olduğu gibi özellikle OEM anlaşmalarıyla ilerlediğimiz iş ortaklarımız üzerinden sunduğumuz çözümlerde çok küçük sayıda kısıtlı bir veri kümesinde analiz yapan kurumlar da bulunmaktadır.

Yakın gelecekteki hedefleriniz için neler söyleyebilirsiniz?

Yakın gelecekteki en büyük hedefimiz pazara çıkış ve implementasyon/destek gücümüzü artırabilmek için daha önce belirttiğim gibi hem direkt proje yapan hem de OEM kapsamında çalışan iş ortaklarımızın sayısını artırmak. Elbette ki bu sayıyı artırırken iş ortaklarımızı daha yakından destekleyebilecek, bilgi ve deneyimle besleyebilecek iç organizasyonumuzu da güçlendirmek aynı hedef in bir alt başlığı olarak düşünülebilir. Bunun dışında yine iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz sektörel ya da fonksiyonel analitik uygulamaların zenginleştirilmesi ve yenilerinin geliştirilmesi de en önemli hedeflerimiz arasında yer almakta.

“Kurulduğumuz günden beri iş ortaklarına büyük önem vermekteydik ve bugün çok büyük uluslararası danışmanlık firmalarından, yerel ERP firmalarına, sistem entegratörlerine kadar dağılan bir iş ortağı ağının temelini sağlam biçimde atabildiğimizi görebiliyoruz. Bu dönemde de en kritik hedeflerimizden birisi de hem direkt proje yapacak hem de OEM başlığı altında toplanan iş ortakları sayımızı artırmak ve onları çok daha fazla desteklemek ana konularımız arasında bulunuyor”

Hangi sektörlerdeki  müşterileriniz hangi Qlik ürünlerine daha çok ilgi  gösteriyorlar, nedenlerini açıklar mısınız?

Günümüzde, bir kurumun geleceğini oluşturma yolculuğunda bilginin gücü ve öneminin ne kadar yüksek olduğu, bilgiyle verimliliğin ne kadar çok artırılabileceği gibi konular küçük ya da büyük, hemen her kurum tarafından farkedilmeye başlamış durumdadır. Bu konudaki farkındalığın yükselmesiyle, iş zekası platformlarına duyulan ihtiyaç artık bir cep telefonuna duyulan ihtiyacın sorgulanmaması gibi direkt kabul edilmekte, konu daha çok hangi iş zekası platformunun kurum için en anlamlı olacağına karar verilmesi noktasına gelmektedir. Bu nedenle her sektörde Qlik ürünlerine ilgilinin büyük olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak Qlik ürünlerinin iş zekası problemlerini günümüz ihtiyaçlarını göz önüne alarak diğer tüm ürünlerden farklı bir şekilde ele alması, karşılaştırılamayacak kadar hızlı ve kolay implementasyon, büyük verilerle çalışabilme, entegrasyon ve çapraz analiz yetenekleri kurumda bir başka bir raporlama ve/veya iş zekası platformu olsa bile yine de Qlik’in ilgi çektiği ve kendisine böyle bir kurumda dahi bir yer açabildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Leave a Reply