“Deneyimli kadromuzla rakiplerimizden farklılaşıyoruz”

EMİR SERPİCİOĞLU, DETAYSOFT ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN SORUMLU SATIŞ YÖNETİCİSİ

Türkiye’nin en büyük iki SAP çözüm ortağından biri olan Detaysoft 1999 yılında kurulmuştur ve 2015 yılı itibarıyla yüzde 100 Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortağıdır. Detaysoft kurulduğu günden bu yana sürekli inovasyon vizyonu ile hizmet portföyünü geliştirerek Türkiye’nin en büyük bilişim firmalarından birisi olmayı başarmıştır ve en büyük 10 danışmanlık firması arasındadır. Şirketimiz, Turqu­ality destek programı kapsamında, bilişim alanında 1. grup danışman firmalar arasındadır.

Pages from telecomtr-24

İstanbul ve Sivas ofislerinden yaklaşık 300 çalışanı ile faaliyetlerine devam eden Detaysoft, Alman yazılım fir­ması olan SAP’nin geliştirdiği teknolojileri müşterilerine sunmakla birlikte kendi AR-GE merkezinde Türkiye pa­zarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliştirdi­ği çözümleri de portföyüne eklemiştir.

SAP alanında iş çözümleri, veri tabanı ve teknoloji, ana­litik, bulut ve mobil çözümler sunan Detaysoft, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sahip olduğu iş ortaklarının sa­yısını günden güne artırdı. Şirketimiz yaklaşık 20 farklı sektörden 200’den fazla iş ortağına sahiptir ve 600’den fazla projeyi başarıyla tamamlamıştır. Şirketimiz SAP United VARs Türkiye temsilcisidir ve 2013 yılında pazar­lama alanında uluslararası SAP iş Ortakları mükemmel­liyet ödülünü almaya hak kazanmıştır. Detaysoft aynı yıl Türkiye’nin en çok bulut tabanlı SAP projesi tamamla­yan iş ortağı olmayı da başarmıştır. Detaysoft danışman­lığında gerçekleştirilen “Üstünberk Holding ERP Dönü­şüm Projesi” Türkiye birinciliğini kazanmanın yanı sıra, 2015 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kıtalarından yüzlerce önemli projenin katıldığı SAP EMEA Quality Awards platformunda da Bronz Ödülü almaya hak ka­zanmıştır. Sivas’ta bulunan AR-GE merkezlerinde Tübi­tak tarafından desteklenen yenilikçi çözümler geliştiren Detaysoft, dijital yayıncılık platformu olan GalePress, sosyal iletişim platformu olan Atomic, e-dönüşüm kap­samında e-fatura, e-defter ve e-arşiv, analitik uygulama­lar alanında ise B-Pack, QuIK Pack, ve Market Intelligen­ce çözümlerini Türkiye pazarına sunmuştur. Şirketimiz, AR-GE faaliyetlerine yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir.

SAP BUSINESSOBJECT

Detaysoft olarak SAP’nin tüm BusinessObjects ürün ai­lesinin tüm kollarında hizmet veriyoruz. SAP iş zekası ürünlerinden olan sürükle bırak mantığında kolayca çalışan Web Intelligence ürünü ve son kullanıcıların çok kolay kullanabildiği ve görsel açıdan çok zengin Lumira ürün ailesi sunduğumuz SAP BusinessObjects ürünle­rindendir. SAP iş zekası çözümlerine kısaca değinmek gerekirse; bu çözümler gerçeklere dayanan kararlar almayı sağlar. Değerli bilgiye kolayca ve her zaman eri­şerek daha hızlı ve güvenle hareket etmeye ve doğru sonuçlara ulaşmaya imkan tanır. Şirket çalışanlarının daha hızlı ve doğru kararlar almasını sağlayan iş zekası çözümleri verimliliği önemli ölçüde artırır.

Detaysoft dünyanın en çok kullanılan iş zekası ürünle­rinden SAP BusinessObjects ailesini pazara sunarken rakiplerinden birçok konuda ayrışmaktadır. Özellikle sadece bu alanda hizmet veren deneyimli ve yetkin geniş bir kadroya sahip olması ve referans anlamında ise pek çok sektörden öncü firmalarla önemli iş zekası projeleri tamamlamış olması şirketi rakiplerinden fark­lılaştırmaktadır.

 

Deneyimlerimize dayanarak müşterilerin iş zekası çö­zümlerini alırken en çok dikkat ettiği hususlardan bi­risinin hızlı implementasyon olduğunu söyleyebiliriz. Yani lisans aldıktan sonra çok kısa bir sürede çözümün canlıya alınması kritik bir konu. Tabi ki implementas­yon süresinin yanında bütçe de müşterilerin göz önün­de bulundurduğu önemli kriterlerdendir.

İŞ ZEKASI PAZARI DOYGUNLUĞA ULAŞTI

İş zekası çözümlerinde son dönemde ortaya çıkan trend mobilitedir. Raporlama konusunda mobil uyum­luluk artık tüm müşterilerin beklentisi oldu. SAP de bu trendi çok yakından takip etti ve çözümlerini kullanı­cı deneyimi, basit arayüzler, görsellik ve her yerden ulaşılabilir olmak gibi kriterlere göre yeniledi. Ayrıca SAP’nin iş zekası ürünleri SAP olmayan ürünler ile en­tegre çalışabilir durumda. SAP’nin iş zekası çözümleri­nin yüksek kalitesi ve beklentileri fazlasıyla karşılaması sebebiyle SAP müşterisi olmayan birçok firma SAP ürünlerine yöneldi. Örnek vermek gerekirse Detaysoft olarak yerli ERP kullanan birçok firmanın sistemlerine SAP BusinessObjects ürünlerini entegre ettik.

İş zekası pazarının geçmişini ve bugününü düşündü­ğümüzde pazarın büyük ölçüde doygunluğa ulaştığını düşünebiliriz. Yaklaşık 3-4 sene önce iş zekası konusu çok revaçtayken ve her yerde bu konu önemli bir gün­dem maddesiyken çok büyük bir pazar bulunmaktay­dı. Bu dönemde çok fazla proje tamamlandı ve Pazar belli bir doygunluğa ulaştı. 2014 yılın itibarıyla bu pa­zarın küçülmeye başladığını gözlemledik. Bugün itiba­rıyla Türkiye’de pek çok firmanın iş zekası çözümlerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, firmalar yeni ERP yatırımları yaparken, ERP ile birlikte iş zekası yazılım­larını bundle olarak sunuyoruz. Bunun sebebi de iş zekası yazılımlarını alırken şirketlerin artık tereddüt etmemesi ve bu yazılımları ekstra olarak değil ihtiyaç olarak görmesidir.

SAP, Almanya menşeili dünyanın en büyük iş uygula­maları üreticisidir. Bankacılık, üretim, otomotiv, ilaç, perakende, kamu, enerji gibi neredeyse her sektör­den firmanın tercih ettiği SAP teknolojileri şirketlerin üretim, stoklama, muhasebe, finans, insan kaynakları, dağıtım, satış, pazarlama, bakım, onarım ve proje yöne­timi gibi tüm süreçleri için çözümler sunmaktadır. SAP çözümleri sayesinde tüm süreçler birbirine entegre olarak çalışır. SAP’nin global standartlarda ürünler sun­masına rağmen kullanıcıların isteklerine ve taleplerine göre ürünlerde esneklik sağlanabiliyor. SAP’nin kullan­dığı ABAP yazılım dili ile geliştirmeler yapılabiliyor.

Detaysoft dünyanın en çok kullanılan iş zekası ürünlerinden SAP BusinessObjects ailesini pazara sunarken rakiplerinden birçok konuda ayrışmaktadır. Özellikle sadece bu alanda hizmet veren deneyimli ve yetkin geniş bir kadroya sahip olması ve referans anlamında ise pek çok sektörden öncü firmalarla önemli iş zekası projeleri tamamlamış olması şirketi rakiplerinden farklılaştırmaktadır.

SAP’yi yerli yazılımlarla kıyaslayacak olursak SAP çö­zümlerinin daha entegre çalıştığını söyleyebiliriz. Bu­nun yanında daha sonuç odaklı ve yalnızca bugünün değil geleceğin de ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda ol­ması da SAP’nin diğer öne çıkan özellikleridir. Örneğin küçük veya orta ölçekli bir firmanın ihtiyaçlarını yerli bir yazılım karşılayabilirken, firma büyüyünce mevcut yazılımın eksikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Ayrıca, SAP kullanan firmaların marka değerinin de önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Bir firmanın SAP kullanması hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için transparan bir görüntü oluşturduğu için daha güvenilir olarak nite­lendiriliyor. SAP ürünleri sunduğu avantajlardan dolayı yirmiden fazla sektörden firmanın tercih ediliyor.

SAP’nin geliştirdiği tüm ürünler şu anda mobile entegre edilmiş durumda. SAP devrim niteliğindeki dönüşüm­le başlattığı basitleştirme kavramı ile birlikte karmaşık arayüzleri basitleştirmek, içgüdüsel kullanıma uygun hale getirmek ve eğitim maliyetlerini minimize etmek için Fiori ekranlarını kullanıma sundu. Bu ekranlar sayesinde işyerimize veya bilgisayarımıza bağlı kalma­dan işlerimizi yapabiliyoruz. Her türlü platformdan işlem kodlarımıza ve verilerimize artık erişebiliyoruz. SAP mevcutta bulunan işlem kodlarından 1000’den fazlasını Fiori’ye dönüştürdü. Fiori teknolojisi sayesin­de SAP ve mobili artık ayrı ayrı düşünemeyiz.

SAP bulut bilişim konusunda da büyük atılım ger­çekleştirdi. Son yıllarda dünya çapında kendisini ka­nıtlamış uygulamaları bulut tabanlı çalışan Hybris, SuccessFactors ve Concur gibi birçok firmayı bünye­sine kattı. Bu satın almaların her birinin birkaç milyar dolar ölçeğinde olduğunu düşünürsek yapılan yatırı­mın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bunun yanında kendi ERP’sinde de milat niteliğinde değişiklik yaparak bu yıl S/4HANA ürününü pazara sundu. Klasik ERP, yerini ar­tık S/4HANA teknolojisine bıraktı ve bulut tabanlı ERP kullanımı artık yaygınlaşıyor. Yakın gelecekte de birçok firmanın altyapı yatırımı yapmak yerine bulut tabanlı hizmet almaya başlayacağını öngörüyoruz.

 

Leave a Reply