“Double-Take 7.1 tüm f irmalara hitap ediyor”

ALEV AKKOYUNLU, STRATUS BİLİŞİM SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Stratus Bilişim Sistemleri, pek çok platform için öl­çeklenebilir çok katmanlı güvenlik çözümlerinin distribütörü olarak hizmet veren bir teknoloji fir­ması. Bu çerçevede dünyanın önde gelen iş sürekliliği ve felaket kurtarma yazılımı olan Double-Take’i Türkiye’de kullanıcılara sunuyoruz. Hizmetlerini bulut bilişim uy­gulamalarıyla bütünleştirmiş durumda olan Double-Take’le verilerin güvenle ve sıkıntısız şekilde bulut orta­mına aktarılmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Ve bu konuda dünyanın en büyük kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Double-Take, donanımdan bağımsız olarak her hangi bir platformda bulunan verilerin Windows Azure üzerine replikasyonunu gerçekleştirerek, iş sü­rekliliği ve erişebilirlik hizmeti sunuyor.

Double-Take’in dünyada ve Türkiye’de kullanılan en gün­cel sürümü olan Double-Take 7.1 ise, güçlü felaket kurtar­ma yetenekleriyle yüksek erişilebilirlik için geliştirilmiş performans sağlıyor. Windows ve Linux sunucu ortamla­rına sahip firmalar, Double-Take 7.1’in artırılmış ilk eşitle­me hızı sayesinde daha güçlü taşıma ve korumaya sahip oluyor. Double-Take 7.1, ayrıca yüzde 50’ye varan hissedi­lir derecede hızlı yük devretme zamanı sağlıyor.

Website development concept two designer updating a website content 3d illustration

Website development concept two designer updating a website content 3d illustration

TÜM FIRMALARA HITAP EDIYOR

Double-Take 7.1, ister veri korumaya yeni başlamış ol­sun, isterse en karmaşık kritik veri koruma sistemlerine sahip olsun, daha fazla firmanın veri koruma çözüm­lerinden faydalanabilmesini sağlıyor. Double-Take 7.1, veri koruması çözümleriyle ilk kez çalışacak firmaların önündeki engelleri de kaldırarak, iş sürekliliği planının neresinde olursa olsun tüm firmalara hitap ediyor.

Bulut uygulamaları öncelikle verilerinize her yerden ve pek çok farklı şekilde kolayca erişmenizi sağlar. Fiziksel bir veri depolama merkezine ihtiyacınız minimuma iner. Sadece kullandığınız kaynağın parasını ödeyebi­lirsiniz. Bu şekilde sadece gerektiğinde ödeme yaparak önemli bir maliyet avantajı sağlayabilirsiniz. Öte yandan IT ekibine daha az yük getirerek, daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanır. Yine önemli bir nokta da, bulutun çok ölçeklenebilir bir yapıya sahip olmasıdır.

Firmaların zaman içinde bulut konusuna giderek daha çok ilgi gösterdiğini ve bu konudaki farkındalığın hayli yükseldiğini söyleyebiliriz. Elbette, bunda hem ulusal hem de uluslararası pek çok kuruluşun bulut hizmeti vermeye başlaması ve bu konudaki hizmetlerini çeşit­lendirmesinin çok önemli katkısı var.

Aslında bulut uygulamaları artık bireye inmiş durumda. Büyük telekomünikasyon firmaları, mobil cihaz üre­ticileri ya da internet servis sağlayıcıları, veri ya da fo­toğraflarınızı depolayabileceğiniz bulut uygulamalarını devreye sokmuş durumda. Kullanım alanı da giderek genişliyor.

Kurumsal tarafta ise Türkiye’de bulut uygulamaları kul­lanımına baktığımızda, şirketlerin yoğunlukla ofis uy­gulamaları, e-posta sunucusu, CRM, ERP ve yedekleme uygulamalarını buluta taşıdıklarını görüyoruz. Bu alan­larda pek çok başarılı bulut sağlayıcısının olması da bu alanların çok ilgi görmesine sebep oluyor. Buluttan ya­rarlanan şirketlerin çoğunluğu, özellikle maliyet avan­tajı ve çeviklik sağlamak isteyen, teknoloji kullanımını seven KOBİ’ler. Bu şirketler bulut uygulamaları sayesin­de büyümelerini de hızlandırmayı hedefliyorlar.

 

Firmalar belirli süreçlerini buluta geçirmeden önce pek çok şeye çok dikkat etmelidir. Başka ortama taşı­nan verilerinizin güvenliğinin nasıl sağlanacağı çok önemlidir. Dikkat edilecek bir diğer önemli konu da, bulut altyapısının ihtiyacınız olan her durumda hazır halde olmasıdır. Bir iş sürecinizi buluta taşıdığınızda bunun her zaman kolayca erişilebildiğinden emin ol­manız gerekir. Bunun yanında iş uygulamalarının sü­rekli çalışmasına ek olarak bu uygulamaların yeterli bir performansla da çalışması gerekir. Bu nedenle bu­lut sağlayıcının sunduğu performans kriterleri de göz önüne alınmalıdır.

Bulut bilişim, aslına bakarsanız daha çok küçük ve orta ölçekli firmalar için daha elverişli bir platform diye­biliriz. Özellikle büyüme süreçlerinde yeni yatırımlar yapmak yerine ölçeklenebilir maliyetlerle bulut bilişi­mi kullanmak, daha mantıklı bir çözüm haline geliyor (public cloud).

Ülkemizi baz alarak baktığımızda, özellikle grup şir­ketler ya da holdingler gibi çok büyük verileri olanlar zaten kendilerine yönelik veri merkezi yatırımları ya­pıyor. Bu noktada tüm şirketlerin alt yapısı tek bir veri merkezi (datacenter)  içerisinde konumlandırılıyor ve genelde bu yapılar herkese açık olmayan özel bulut platformları olarak şekilleniyor  (private cloud).

HER IKI GRUP AÇISINDAN DA ASLINDA TEMEL AMAÇ, VERIMLILIĞI VE GÜVENLIĞI SAĞLAMAK.

Türkiye’de bulut hizmeti veren şirketlerin pek çoğu­nun dünya standartlarında sertifikasyonlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sertifikasyonların zaten niteliği teknik yeterlilik ve spesifikasyonları içeriyor. Ül­kemizde daha çok gözlemlediğimiz ihtiyaç, bulut dostu regülasyonların sağlanmasıdır. Özellikle birçok kurum bulut tabanlı hizmetlerden regülasyon kısıtlamaları ne­deniyle faydalanamıyor. Yakın gelecekte bununla ilgili reformların ülkemizde sağlanacağını tahmin ediyoruz.

Bulut bilişimin dinamikleri hızla oluşuyor. Bu konu­da pek çok hizmet sağlayıcı ortaya çıkmaya başladı. Kullanıcıların özellikle bulut sistemlerinde güvenlik konularıyla ilgili endişe ve kaygılarına karşın yakın gelecekte bulut sistemlerinin gelişim hızının yüksek ivmede olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle KOBİ’ler için bulut bilişim, operasyonel maliyetleri minimize ederek, kolay yönetilebilir teknoloji alt yapısı sunarak kurumların kendi faaliyet alanına odaklanmasını des­tek sağlayacak.

Biz ise Stratus Bilişim Sistemleri ve Double-Take ola­rak, çözümlerimizi bulut bilişimin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Windows Azure ya da Turkcell Su­peronline gibi bulut bilişim tarafında faaliyet gösteren pek çok öncü firma ile iş ortaklığı yaptık. Bu ve buna benzer çalışmaları önümüzdeki dönemde yapmaya devam edeceğiz.

Leave a Reply