“Hibrit BT’yi sadeleştiriyor, hızlandırıyor ve daha güvenli hale getiriyoruz”

BEHÇET YUMRUKÇALLI, NETAPP TÜRKIYE GENEL MÜDÜRÜ

Veri depolama ve yönetimi alanında dünyanın lider şirketlerinden biri olarak de uçtan uca veri sistemi mimarisi vizyonumuzla hibrit BT’yi sadeleştiriyor, hızlandırıyor ve daha güvenli hale getiriyoruz. Bu doğrul­tuda yedekleme ve depolama için hibrit BT dağıtımı sıra­sında veri yedekleme ve veri kurtarma sürelerini iyileşti­ren yeni yazılım ve çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.

NETTTT

NetApp’ınolağanüstü düşük maliyet sağlayan ve perfor­mans atılımlarını hızlandıran çözümü AltaVault statükoya meydan okuyor. AltaVault ile şirketler, verilerini dahili çö­zümlere kıyasla yüzde 90’a kadar daha az maliyetle, hem kendi ortamlarına hem de herhangi bir bulut sistemine hızla yedekleyebiliyor.

Aynı zamanda “NPS For Cloud” yani Bulut için NPS ürü­nümüz, müşterilerimizin birden fazla bulut kullanmala­rına yardımcı oluyor ve stratejik olarak ortak yerleşime sahip tek bir NetApp veri depolama cihazından verilerini yönetmelerini sağlıyor. Bulut için NPS çözümümüz; Ama­zon Web Services, Microsoft Azure ve IBM SoftLayer bulut platformlarını desteklemektedir.

Ek olarak kendi altyapıları üzerinde NetApp teknolojile­rinin kurulumunu optimize etmek isteyen işletmeler için Etkinlik ve Optimizasyon Hizmeti’ni (Efficiency and Opti­mization Service) de sunuyoruz. Bu hizmet, ortaya çıkan geçiş sorunlarını çözme ve performansı artırma amacıyla depolama seviyesinde kapsamlı bir sağlık kontrolü ve ana­lizi yapıyor. Buna ek olarak, clustered Data ONTAP yazılımı­na geçiş yapan mevcut ve yeni müşteriler, clustered Data ONTAP Migration Service, RapidData Migration QuickStart Service ve kendi kendine taşıma araçları gibi destek uygu­lamalar ile sorunsuz ve basit bir geçiş yapabiliyorlar.

Günümüzde gelişen BT, bunun paralelinde artan kurum­sal beklentiler ve sektör bazlı düzenlemeler, şirketlerin veri merkezi kurarken bazı kriterlere öncelik vermesi gerekiyor. Flash, Kurumsal Depolama sistemlerinin gele­ceğini dönüştürecek bir potansiyel taşıyor. Fakat sadece All-Flash’lerden oluşan veri merkezi fikri şu an için ol­dukça gerçek dışı çünkü verilerin en az yüzde 80’i uzun bir süre daha disklerde tutulacak. Maliyet işletmeler için karar aşamasında son derece önemli bir faktör. Önümüz­deki beş yıl içinde en ucuz SSD’ler bile, en ucuz SATA disklerinden 10 kat daha pahalı olacak. Sıkıştırma ve veri tekilleştirme ise hem disklerde hem de Flash sistemlerde kullanılacak. Tüm depolama mimarileri, “sıcak” veriye yetişmek için Flash sistemleri bünyesine katacak. Fakat yalnızca Flash ile çalışıp diğer hibrid Flash/Disk array’ler ile entegrasyon kurmayan mimariler, güvenli ve güvenilir bir depolama sistemi altyapısı oluşturmadıkları için BT dünyasında rağbet görmeyecek. Bu nedenle şirketlerin veri merkezlerini kurarken bu kritere öncelik vermesi hayati önem taşıyor.

NetApp olarak biz de bu yıl bu doğrultuda önemli bir adım atarak gelecek nesil veri merkezleri için all-flash depolama sistemleri geliştiren SolidFire şirketini 870 milyon dolara (2,5 milyar lira) satın alma konusunda anlaşmaya vardık. Bu satın alma, kendi veri merkezleri için web odaklı bulut servis sağlayıcıların sunduğu avantajlardan faydalanmak ve kendi özel all-flash bulut altyapılarını kurmak isteyen­ler için büyük faydalar getirecek. SolidFire, web ölçeklen­dirme mimarisi kullanarak all-flash depolamada perfor­mans ve ekonomiyi bir araya getiriyor. Bu da veri merkezi operasyonlarını oldukça basitleştirerek yeni uygulamala­rın daha hızlı kurulumunu mümkün hale getiriyor. Solid­Fire takımı, ürünleri ve ortaklık ekosistemi ile NetApp’ın flash alanındaki liderliğini daha da güçlendirmeyi ve NetApp’ın geniş iş ortaklığı ve müşteri tabanı aracılığı ile flash dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz.

SolidFire şirketinin satın alımının tamamlanması ile Ne­tApp, All-Flash pazarının üç büyük segmentinde de çö­zümler sunuyor olacak. Geleneksel kurumsal altyapı sa­tın almak isteyenler için NetApp All Flash FAS (AFF) ürün gamı; flash,  disk ve bulut kaynakları genelinde kurumsal seviyede özellikler sunuyor. Uygulama sahipleri için Ne­tApp EF Serisi ürün yelpazesi bulunurken gelecek nesil altyapıya sahip olmak isteyenler için ise bundan böyle SolidFire’ın oldukça basit yönetime sahip, ekonomik ve webe ölçeklenebilir mimarisi yer alacak. SolidFire’ın geliştirdiği depolama yönetimi OpenStack, VMware ve diğer bulut framework’leri ile de entegre edilebiliyor. Za­man içerisinde SolidFire’ın ürünleri NetApp’ın flash, disk ve bulut kaynakları genelinde sorunsuz veri yönetimine imkan veren data fabric stratejisi içerisine dahil edilecek. Data Fabric vizyonumuz, hızlı ve güvenilir hibrit sistem­leri inşa etmek için en doğru mimarilerden biri. Sundu­ğumuz bu çözüm, verinin bir buluttan diğerine kolaylıkla taşınmasını, kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde yönetilme­sini sağlıyor. Aynı zamanda müşterilerimizin mevcut BT altyapılarını maliyet avantajı ve esneklik açısından iyileş­tiriyor ve iş etkisini artırıyor.

Operasyonel verimliliği elde etmek için gerekli gözetim ve görünürlük NetApp OnCommand gibi depolama iş­letim sistemleri tarafından sağlanıyor. Depolama işletim sistemlerimiz müşterilerimizin operasyonel verimlili­ği sağlamasına Thin Provisioning, tekilleştirme, sanal klonlar, veri sıkıştırma, boş blokların yer kaplamasının engellenmesi (zero blok elimination), SSD (Solid State Storage) ve yedekleme kopyaları gibi teknolojiler aracı­lığıyla yardımcı oluyor. NetApp veri tekilleştirmesi (de-duplication), canlı veriler üzerinde protokol bağımsız olarak blok seviyesinde tekilleştirme uygulayarak veri depolama sistemi üzerindeki benzer veriler için ayrı kop­yalar tutulmasını önler. Böylece depolama kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanırken aynı za­manda daha büyük kapasiteleri ifade eden daha küçük fiziksel kapasiteler de elde edilir. Netapp tümleşik veri de­polama sistemleri, kullandığı snapshot teknolojisi ile veri­lerin depolandıkları sistem üzerinde anlık görüntülerini oluşturarak herhangi bir hata ya da veri bozulması yaşan­dığında hızlıca kurtarılmasını sağlayarak verileri mantık­sal problemlere karşı korur. Veri depolama alanlarının genişletilmesi yüzünden yaşanılan kesintileri engellemek için ise NetApp FlexVol ve  “thin provisioning”  teknoloji­si kullanılabilir. Özetle “thin provisioning”  kullanıcıların,  bir uygulamaya yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duydu­ğu miktarda mantıksal kapasite atayabilmesini sağlayan bir teknolojidir. Sanal klon özelliği ise herhangi bir disk alanı kullanmadan verilerinizin klonlarını oluşturur.Test, raporlama ve yazılım geliştirme ortamlarınızı dakikalar içinde oluştururken kapasiteyi çok verimli kullanırsınız

NetApp’ın kullanıcı dostu tümleşik veri depolama platfor­mu, düşük maliyetli, hızlı ve güvenilir bir yazılım desteği ile müşterilerinin yanında yer alıyor. NetApp’ın Tümleşik Veri Depolama mimarisi üzerine kurulan NetApp Snap­Mirror ve NetApp® FAS veri depolama sistemleri yüksek verimlilik ve erişebilirlik odaklıdır. NetApp Entegre Veri Koruma altyapısı ise, yine bizim geliştirdiğimiz işletim sistemi Clustered Data ONTAP üzerine inşa edilmiştir. Bu işletim sistemi, şirketlerin verilerini özel, genel ve hibrit bulut ortamları arasında herhangi bir aksama olmadan tutarlı bir biçimde yönetmelerini sağlıyor.

Yedekleme çözümleri alanında Snapshot™  çözümümüz ile şirketler hızlı veri yedekleme yapabilir. Diledikleri sık­lıkta ve istedikleri veri için anlık yedekler alabilirler. Snap­Restore ile veri depolama üzerinde alınan Snapshotların geri döndürülmesi için kullanılır. Bu çözüm ile şirketler bütün verilerini istedikleri an saniyeler içinde geri geti­rebilir. SnapVault şirketlerin ana sistemlerinde yaptıkları değişiklikleri Snapshotlar ile başka bir NetApp sistemin­de saklamasına imkan verir. Snapshotlar (yedekler) dü­şük maliyetle uzun süre saklanabilir, istendiğinde felaket kurtarma amaçlı da kullanılabilir.

FlexClone yazılımı ise disk alanı kullanmadan verilerin klonlarını oluşturur. Şirketlerin test, raporlama ve yazı­lım geliştirme ortamları için dakikalar içinde kopyalar  oluştururken kapasitenin en verimli şekilde kullanımına imkan tanır.

Uçtan uca bir yedekleme çözümü olarak kullanılan SnapProtect, NetApp sistemleri üzerindeki verilerin Snapshot’lar yardımı ile yedeklenmesi, bu yedeklerin is­tenirse kartuşlara yazılması ve uzak mesafedeki başka bir NetApp sistemine SnapMirror/Snapvault ile kopyalanma süreçlerini yöneten kurumsal bir yedekleme yazılımıdır.  İşletmelerde sıkça kullanılan MS Exchange, MS SQL, MS SharePoint ve Oracle gibi kurumsal uygulamaları destek­leyen SnapProtect, geleneksel yedekleme yazılımlarının aksine, satın almayı planladığınız sistemin desteklediği tüm kapasite için lisanslandığından, yedekleyeceğiniz yazılım veya teyp kütüphanesi gibi kriterlerden bağımsız kullanılabilir.

Leave a Reply