“İş zekası ürünlerimizin kolayca erişilebilir ve kullanıcı dostu olmasına odaklıyız”

BERKAN TEKSÖZ, BT KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ KURUCU ORTAK

 

BT Kurumsal Bilgi Sistemleri olarak, satış, dağıtım, üretim, finans gibi süreçler, bölgeler, bayiler, şirket içi departmanlar, hatta çalışanlar bazında şirketinizde her an neler olup bittiğini gösteren raporları, hedeflerle gerçekleşen rakamların net karşılaştırmalarını, performans analizlerini platform bağımsız olarak kullanıcılara sunan iş zekası ürünleri üzerinde çalışıyor ve sürekli geliştiriyoruz. Pazardan faklı olarak iş zekası ürünlerimizin her yerden, tüm platformlardan kolayca erişilebilir ve kullanıcı dostu arayüzlere sahip olması konusuna odaklanmış durumda­yız. Günümüzde iş hayatında hiçbirimizin eskiden olduğu gibi verileri çektikten sonra masa başında işleyecek, gra­fiklere dönüştürecek üstelik bir de mail, mesajlaşma yazı­lımları gibi programlar üzerinde paylaşabilir hale getirecek vaktimiz yok. Tüm bu yaşanan zorluklara çeşitli çözümler getiren iş zekası uygulamaları geliştiriyoruz.

00-17

Bir firmanın iş zekası uygulaması ile raporlarını daha eri­şilebilir hale getirmesi artık tartışmasız bir gereksinim. Ancak bunu yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.

Öncelikle veri kaynaklarının yani veri sağlayan ERP sis­temlerinin tüm süreçleri olması gerektiği gibi destekle­diğinden ve mevcut iş süreçlerini sonucunda üretilen ham dataların tutarlı olduğundan emin olunmalı.

Kullanılacak iş zekası uygulaması saha satıştan genel müdüre kadar her pozisyon için sadece gerekli olan ve kullanıcıyı yormayacak bilgileri sağlamalı.

Uygulama günümüzün mobil dünyasına hızlıca ayak uydurabilmeli. Tüm platformlardan erişilebilir ve paylaşım araçları ile optimize edilmiş olmalı.

Tüm bunları yaparken güvenlikten asla ödün veril­memeli. Bu bilgilerin firmaların mahremleri ve çoğu zaman paradan daha değerliler. Bu nedenle bu veri­lere erişen uygulamaların gerekli tüm güvenlik tek­nolojilerini sonuna kadar kullanıyor olmaları gerekli.

Son yıllarda neredeyse tüm iş dünyasının ERP sistemleri ile dertlerini çözdüğü ve sonrasında daha fazlasını istediği zamanlar yaşıyoruz. Eskiden üretimi kontrol altına almak, satış operasyonlarının doğru yapılmasını sağlamak gibi sorunlarla boğuşan iş dünyası bugün oluşturdukları bü­yük dataları nasıl kullanması gerektiğini bu datadan nasıl en iyi şekilde faydalanabileceğini tartışmaya başladı. Bu bağlamda iş zekası uygulamaları her zaman oluğundan daha çok rağbet görmekte ve uzun bir süre böyle devam edecek gibi görünüyor.

Sosyal medya kullanımı henüz iş zekası içinde kendine bir yer bulmuş değil. Malum güvenlik konusu bu konuda en büyük engellerden biri. Ancak mobil cihazların hayatımıza bu kadar ayrılamaz bir şekilde girmesi tabii ki üretilen ve­rilerin hızlı bir şekilde insanlara ulaştırılmasında büyük önem taşıyor. Burada iki önemli konudan biri güvenlik bir diğeri ise kullanılan mobil iş zekası uygulamalarının hızlı, kolay paylaşılabilir ve istenen bilgiyi kullanıcı talep ettiği için değil, kritik konularda kullanıcıyı uyaran me­kanizmalar şeklinde çalışması. KOBİ’ler, yerel yönetimler, kamu kurumları gibi işletmeler bugün günümüzde en büyük datayı üretiyorlar. Bu üretilen dataların büyük ve grift olması onları işlenmesi imkansız bilgi okyanuslarına çeviriyor. Bu nedenle üretilen dataların mutlaka henüz üretilirken düzgün bir şekilde sınıflandırmasına dayalı sistemler kullanmaları çok değerli. Doğru arşivlenmiş datalar iş zekası uygulamaları ile firmalara çok önemli pazarlama fırsatları sağlarken, ayrıştırılamayan data ok­yanusları ise ancak bir köşede arşivlenmiş veri olarak tutulmaya mahkum kalıyor ne yazık ki.

2015 Yılı herkesin yaşadığı gibi iş zekası yazılım üreticileri tarafından da biraz durgun ve firmaların kıstıkları yatı­rım bütçelerinde ilk yer alan kalemlerden biri oldu. Buna karşın maliyetlerin çok detaylı izlenmesi, mevcut müşte­rilere çapraz satış oluşturacak verilerin anlamlı hale ge­tirilmesi gibi unsurlar iş zekası gereksinimini her geçen gün tırmandırmaya devam ediyor. Bu bağlamda özellikle 2016 nın son yarısında ve gelecek yıllarda iş zekası talebi­nin ciddi bir şekilde artacağı kanaatindeyim.

BT Kurumsal Bilgi Sistemleri, Berkan Teksöz’ün ileri tek­nolojiyi kurumsal verimliliğe hizmet edecek şekilde kur­gulayarak geçirdiği 10 yılı aşkın Bilişim Uzmanlığı ve Bilgi İşlem Yöneticiliği deneyiminin ardından 2013’te kuruldu. Hem faaliyet gösterdiği bilgi teknolojileri sektörünün, hem de kurucusu Berkan Teksöz’ün baş harflerinden oluşan bir isme sahip şirket, daha kuruluşundan itibaren kurumsal yönetim anlayışını benimsedi. Bu anlamda şir­ketin vizyonu, misyonu, ilkeleri, hizmet standartları ve proje yönetim metodolojisi tanımlandı.

İlk etapta üç büyük şirketin üç önemli ihtiyacını başarıy­la karşılayan tedarik zinciri yönetimi ve bayi entegras­yonu projeleriyle başarısını duyuran BT Kurumsal Bilgi Sistemleri, altı kişilik bir ekiple hizmet vermeye başladı. Bilgisayar ve endüstri mühendislerinin ağırlıkta oldu­ğu deneyimli ekip tarafından, şirketlerin iş süreçlerinin otomatize edilerek daha verimli ve karlı hale getirilme­sini sağlayan yedi çözüm geliştirildi. BT Kurumsal Bilgi Sistemleri’nin her biri lisans ve üzeri mezuniyet dere­cesine sahip, 27 yaş ortalamasındaki genç, dinamik ve vizyoner ekibi, aynı zamanda 50 ve üzeri çalışanı olan kurumsal şirketlerde ortalama yedi yıllık bilgi sistemleri kurulumu ve yönetimi deneyimine sahip bulunuyor.

“İşe değer katan, yenilikçi çözümler üretme” mottosu ile hareket eden BT Kurumsal Bilgi Sistemleri, dene­me – yanılma yerine tek seferde doğru bilgi teknolojisi yatırımını gerçekleştirme sözü ile müşterilerine hizmet veriyor. Özellikle bayiler, tedarikçiler, üreticiler, distribü­törler, saha satış ekibi gibi çok bileşenli yapıdaki şirket­lerin iş süreçlerini kısaltıp kolaylaştıran, hata oranını en aza indirgeyerek esnekliğini ve verimliliğini artıran BT uygulamaları geliştiren şirket, ileri teknolojinin sunduğu imkanları kurumsal çıkarlara hizmet edecek şekilde çö­züme dönüştürüyor.

BT Kurumsal Bilgi Sistemleri, her bir müşterisinin yapı­sını ve ihtiyaçlarını ayrı ayrı ele alıp analiz ediyor. Böyle­likle şirketin yazılımın kalıbına uydurulmaya çalışılması yerine, yazılımın müşterinin yapısına uygun şekilde ya­pılandırılmasını hedefliyor. Çözümlerinin tamamında bu esnekliği sağlayabilen BT Kurumsal Bilgi Sistemleri, da­nışmanlık hizmetleri ile katma değerini artırdığı projele­rinin tamamına ‘ihtiyaç analizi’ ile başlıyor. BT Kurumsal Bilgi Sistemleri ekibi; doğru analiz, doğru moderasyon ve doğru yönetilen proje sürecinin, projenin başarısında en az çözümün yetenekleri kadar önem taşıdığına inanıyor. İhtiyaç analizine dayanan ayrıntılı projelendirme ayrıca, projenin kapsamı, takvimi ve maliyetinin müşteri tarafın­dan önceden bilinmesini ve sürprizlerle karşılaşılmama­sını güvence altına alıyor.

BT Kurumsal Bilgi Sistemleri’nin her biri zaman, mekan ve platform bağımsız çalışmaya elverişli, İnternet taban­lı, teknolojideki gelişmelere paralel olarak güncellenen, geliştirilebilir ve güvenli altyapıya sahip çözümleri şöy­le sıralanıyor: Saha Satış Otomasyonu, Bayi Portalı, B2C E-Ticaret, Mobil Raporlama, İş Zekası, Kargo Otomasyo­nu, Tedarik Zinciri Yönetimi, Barkod Otomasyonu. Şirket ayrıca mobil uygulama, sanal pos ve şirket içi sosyal ağ çözümleri de sunuyor. BT Kurumsal Bilgi Sistemleri, çö­zümlerinin yanı sıra kurumsal BT projelerine ilişkin da­nışmanlık, proje yönetimi, eğitim ve destek hizmetleri ile de şirketlere değer katıyor

Leave a Reply