новости футбола в Казахстане - "Наш сайт предлагает эксклюзивные новости футбола в Казахстане."

“Müşterilerimize ‘Kullandığın Kadar Öde’ esnekliğini sağlıyoruz”

LEVENT KOCATÜRK, SKYATLAS CEO

Türkiye’nin “gerçek” bulut altyapı ve hizmetleri sağ­layıcısı SkyAtlas’ın altyapısı, global firmaların ve yazılım geliştirme ekosisteminin önemli oyuncula­rının desteklediği OpenStack bulut platformu üzerine ta­sarlanmıştır. Türkiye’de Openstack platformunu ilk ve tek kullanan  “gerçek” bulut sağlayıcısı SkyAtlas olarak, sanal sunucu kiralamanın oldukça ötesine geçerek müşterileri­ne, kurtarma (DisasterRecovery) depolama, yedekleme, ağ ve güvenlik gibi gerçek bulut teknolojisi altyapıların­da benzersiz olanaklar sunuyoruz. Patentli Dinamik Öl­çeklendirme teknolojisi ile müşterilerimize “Kullandığın Kadar Öde” esnekliğini sağlıyoruz. AR-GE faaliyetleri Tü­bitak tarafından da desteklenen SkyAtlas olarak tamamı Türkiye’de bulunan veri merkezlerimizde Türkçe konu­şan, 7/24 ulaşabileceğiniz uzman mühendislerimizle sizin ihtiyaçlarınıza özel olarak çalışıyoruz.

Cloud computing

Şirketlerin, müşterilerine ve asıl işlerine odaklanması gerekirken  bilgi işlem ihtiyaçları sebebiyle para ve za­man kaybetmeleri hiç istenmeyen bir durumdur.Bulut bilişimin kullanıcılara sunduğu en önemli yenilik ve avantajlardan biri budur. Şirketler,  tüm IT ihtiyaçlarını­zı dakikalar içerisinde ve esnek bir şekilde tespit edip yönetebilen, kaynakları ihtiyaca göre büyütüp küçülte­bilen ve kullanıldığı kadar maliyetlendirebilen güvenilir ve esnek bir platformla tanışmak zorundalar. Şirketle­rimizin yeni teknolojilere karşı farkındalığının sürekli arttığını görüyoruz.

Günümüzde bulut bilişimi, 19. yy.’daki elektrik gibi düşü­nebiliriz.

Özellikle büyük miktarda veri ve bilgi üreten kişi ve şir­ketler için bulut ürünleri olmazsa olmaz bir yere sahip­tir. Güvenlik konusunda ise bulut teknolojisi, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında çok daha fazla güvenli­dir. SkyAtlas olarak biz, sadece kullanıcımıza özel ağlar üretiyoruz. Dilerseniz bu ağları sadece kendi ortamınız­da kullanır ve dışarıyla bağlantısını kesebilirsiniz. Bunun yanında, sel, deprem gibi felaketlerden dolayı fiziksel yatırımınız hasar görebilir, çalışırken oldukça ısınan su­nucuları soğutan klimalar bozulabilir, bu sunucuların zarar görmesine hatta aşırı ısınmadan, bulunan ortamın durumuna göre, yangın bile çıkmasına neden olabilir. Sonuç olarak, işlerinizi bulut hizmetleriyle yönetmek içeriden ve geleneksel olarak yönetmekten çok daha fazla güvenlidir.

Firmalar, öncelikle seçmeyi düşündükleri bulut hizmeti­nin gerçek bulut teknolojisi olduğundan emin olmalılar. Bulut çözümleri ile sanal sunucu kavramları aynı anlam­da kullanılmakta, oysaki sanal sunucu, bulut teknolojisi­ne giden yolda sadece küçük bir adımdır. Örneğin, bulut hizmeti, kullanıcının ihtiyacı olduğunda çok hızlı bir şe­kilde yeni sunucu açmasını, ihtiyacı azaldığında da bu sunucuları kapamasını sağlar. Üstelik bulut hizmetleri saatlik bazda bile satın alınabilir.

İhtiyaçlarını belirleyen şirketler, öncelikle mevcut ge­leneksel altyapılarının maliyet analizini yapmalıdırlar. Seçtikleri bulut platformu esnek ve güvenilir olmalıdır. Örneğin Skyatlas’ın sunduğu Dinamik Ölçeklendirme Teknolojisi sayesinde ihtiyaçları doğrultusunda sunu­cu kapasitelerini hızla artırıp, azaltabilir, kullandıkları kadarını öderler.

Şirketler bulut teknolojisi seçtiklerinde yüksek perfor­mans satın aldıklarından da emin olmalıdırlar. Günü­müzde küresel şirketler dâhil birçok şirket CPU gibi sunucu unsurlarını birden fazla firmaya tahsis etmek­tedirler. Bu yaklaşım düşük performans elde edilme­sine ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Oysaki Skyatlas olarak biz müşterimize ayrılan sanal sunucuyu paylaştırmayarak yalnızca o müşterimize tahsis ediyoruz ve o sunucudan beklenen maksimum performansı sunabiliyoruz.

Bulut Teknoloji kullanımında diğer önemli bir nokta ye­deklemedir. Yedeklemelerin aynı binada yapılması her zaman için büyük bir riski ortaya koyuyor. Bu verilerin deprem, yangın, sabotaj gibi beklenmedik durumlara karşı güven altına alınması gereklidir.  SkyAtlas’ı tercih sebebi kılan özelliklerden biri de İstanbul ve Ankara’da yer alan veri merkezlerinde, verileri birden fazla yerde saklama olanağına sahip olmasıdır.

Verinin günümüzde aritmetik değil geometrik olarak arttığını söylemek gerekir; yani 2+4+8+16 gibi… üç önemli konu şunlardır: Bu veriler nerede depolanacak ve ne­rede yönetilecek? Bunu hızlı, esnek, güvenli ve maliyet etkin sağlayacak teknoloji, “bulut teknolojisidir”. Diye­lim ki, e-ticaret şirketisiniz ve geliştirdiğiniz bir projenin dk’da 10.000 ziyaret getireceğini ön görüyorsunuz. Eğer geleneksel IT yönetimi yapıyorsanız, projeniz muhte­melen büyük sorunlarla karışılacak ve müşteri memnu­niyetsizliğiyle yüz yüze geleceksiniz. Üstelik bunun için aylar öncesinden personel, altyapı, donanım gibi yatırım yapmanız gerekmektedir.Bu durumu bir de, SkyAtlas’ın patentli  “Dinamik Ölçeklendirme”(DynamicScaling) teknoloijisi ile değerlendirelim.SkyAtlas, müşterilerinin kapasite ihtiyaçlarını yanyana ilave sunucular ekleyerek yatayda değil, aynı sunucu içerisinde artırıp azaltarak dikeyde ölçeklendirebilmektedir. Bu IT yönetimi için büyük bir operasyonel kolaylıktır. Üstelik SkyAtlas müş­terileri sadece “kullandıkları kadar ödeme” yaptıkları için kullanmadıkları kapasite miktarına gereksiz para harcamamaktadır.

Türkiye’de bulut teknolojilerinin kullanımı halen Ame­rika ve Avrupa pazarlarının oldukça gerisindedir. Sebe­bi kendi teknolojisi ile liderlik yapan ve sunucularını Türkiye’de barındıran bir Türk firmasının olmamasıy­dı. Ancak her teknolojik yenilikte olduğu gibi bulut tek­nolojilerinin kullanımında öncü olan yenilikçi işletme­lerin deneyimlerini paylaşmaları, bu konuda bilgilendi­rici haberlerin artması ve gelişen teknoloji beraberinde bulut bilişim sektörü de büyümeye başladı. Zaten kul­lanıcı eğilimine baktığımızda yeni ve güvenilir teknolo­jilere karşı yüksek bir talep olduğunu görüyoruz.

Bildiğiniz gibi SkyAtlas kendi teknolojisini üretiyor ve üretmeye devam edecek. Şirketlerin hayatlarını kolay­laştırarak, yeni ürünlerini kolaylıkla, geliştirebilecek, test edecek, pazara sunabilecek ilave yenilikler için Ar-Ge faaliyetlerimiz artarak sürecek. Aynı zamanda HP, eBay, Intel gibi şirketlerin de kullandığı Openstack platformuna geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle bir Türk firması olarak biz de katkıda bulunmaya devam ede­ceğiz.  Hedeflerimiz arasında sadece Türkiye’de değil bölgemizde de öncü bir oyuncu olmak bulunmaktadır.

Özet olarak, şirketler öncelikle IT yönetimlerini uzman ellere teslim etsinler ve asıl işlerine odaklanıp müşte­rilerini mutlu etmek için faaliyet göstersinler. Bunun için, “Gerçek” Bulut Teknolojisinden faydalandıkların­dan emin olsunlar. Öğrenmek ve sormak istedikleri her konu için SkyAtlas’ın “0 850 885 0357” no.lu müş­teri hizmetleri hattını arayıp veya “www.skyatlas.com” adresini ziyaret ederek e-mail bırakabilirler. SkyAtlas, patent hakkına sahip olduğu “Dinamik Ölçeklendirme” (DynamicScaling) teknolojisi ile şirketlerin tüm IT ihti­yaçlarına yüksek güvenlik ve performansla çözümler üretirken, bir yandan onlara kullandıkları kadar öde­me yaptıkları global platform sunmaktadır. SkyAtlas ile ihtiyacınız olan tüm IT  hizmetlerini dakikalar içerisin­de tespit edip yönetmeye başlayabilirsiniz.

Leave a Reply