Sağlık sektörü bilgi teknolojileri risk altında

Araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının üçte birinden fazlası, güvenlik açığı yaratma ihtimalini göze alarak,  böyle bir ihtimalde BT birimlerinin durumu çözebileceği varsayımıyla şifrelerini düzenli olarak paylaşıyor

Sağlık kuruluşları, daha işbirlikçi yeni dijital nesli korumaya yönelik güvenlik prosedürleri olmaksızın, henüz #GenMobile işgücünün yüksek-riskli düşünce yapısına hazırlıklı değil. Güvenlik tehdidi araştırması, çalışan davranışlarının güvenlik konusunda daha bilinçsiz bir noktaya gittiğini, , riskli paylaşım oranının arttığını  ve salgın potansiyeli taşıma eğilimli bir yapıya doğru gittiğini gösteriyor.

Tıp alanındaki çalışanların üçte birinden fazlası (yüzde 35) tarafından, kurumlarının hastalarla iletişimde mobil uygulamaları kullandığı bildirilen bir sektörde, iş için kullanılan mobil cihazların sadece dörtte üçü şifre korumalıdır. Dünya çapında binden fazla sağlık çalışanıyla yapılan araştırma, #GenMobile’ın tıp sektöründe nasıl riskli davranışlara yol açtığını gösteren üç kilit eğilimi vurguluyor.

 

  • Paylaşmak kural haline geliyor: On kişiden altısı iş ve kişisel cihazlarını başkalarıyla düzenli olarak paylaşıyor. Çalışanların beşte birine yakını iş veya kişisel cihazında şifre bulundurmuyor ki bunların yüzde 20’si daha kolay paylaşabilmek için güvenlik tedbirleri koymadığını belirtiyor.
  • Güvemlik alanındaki bilgisiz (security-agnostic) davranışlar artıyor: Şifre koruması olmayan çalışanların yarıya yakını tehditlerden kaygı duymadığı için şifre koymadığını belirtiyor. Sağlık çalışanlarının yüzde 89’u BT birimlerinin kendilerini koruyacağını varsayıyor; ancak, dörtte birden fazlası (yüzde 28) mobil cihazın hatalı kullanımı nedeniyle verilerini kaybetmiş durumda. Daha da endişe verici konu, sağlık çalışanlarının yüzde 37’si iş cihazlarının şifrelerini meslektaşlarına, aile üyelerine veya diğerlerine vermiş durumda ve sorulduğunda bunların onda biri para karşılığında bunları verebileceğini ifade ediyor.
  • Kendi Başına Yapılan BT işlemleri (IT D.I.Y): Sağlık çalışanlarının dörtte üçü, kendi başlarına BT işlemlerini yapmaya istekli olduğunu belirtiyor. Dahası, yüzde 68’i kişisel cihazlarını işle ilgili olarak kullandığını, artı yüzde 17’si de ilerde bunu yapmayı düşünebileceğini belirtiyor.

 

Aruba Networks Pazarlama Birimi Başkan Yardımcısı Chris Kozup: “Mobil teknolojiye dayalı olarak faaliyet gösteren bir hastane veya klinik, hastaların, ziyaretçilerin ve doktorların lehine olacak biçimde sağlık sektörü için de facto bir örnek olacak. Genç neslin bağlantılı mobil davranışlarını kabul ederek verimlilik konusunda önemli geliştirmeler yapılabilir. Gerçek zamanlı veriler, hastaların sağlığının daha kapsamlı izlenmesine imkan verirken, hatalı tanı oranları azaltılabilir. Ancak, özellikle de risk altındaki kişisel verilerin ne kadar derin olduğu dikkate alınarak, güvenlikten ödün vermeyecek şekilde bu ilerlemelerin gerçekleştirilmesi için adımlar atılmalıdır” dedi.

 

 

Leave a Reply