“SAP çözümleri kurumlara geleceği öngörme olanağı sunuyor”

MUSTAFA AYDOĞDU, SAP TÜRKİYE İŞ ZEKASI ÇÖZÜM YÖNETİCİSİ

 

AP’nin sunduğu SAP BussinesObjects İş Analitiği ve SAP Predictive Analytics çözümleri karar mekaniz­malarına bir işin yapacağı etkiyi anlayıp gerekli mo­dellemeyi gerçekleştirerek gelecek rotasını öngörme ola­nağı sunuyor. Değişikliklere hazırlıklı olarak çalışan karar mekanizmaları riskler ve fırsatlar arasındaki dengeyi pro­aktif olarak kurabiliyor. Mobil iş zekâsı gibi çözümler saye­sinde ihtiyaç duydukları bilgiye anlık olarak erişebilen şir­ket yöneticileri herhangi bir olağanüstü hal durumunda gerçek zamanlı tepki verebiliyor. Ayrıca kullanıcılara farklı sistemlerinde verilerini etkin bir biçimde depolayabilme fırsatı ve bilgiyi özetleyip analiz ederek işletme için doğ­ru değişiklikleri yapma olanağı sunuyor. Çok boyutlu veri analizi yapmayı mümkün kılıyor. Temel başarı etkenlerini etkili bir biçimde izlemeyi kolaylaştırıyor. Karar verme sü­recini kısaltıp hızlandırarak riskleri azaltıyor.

SAP_grad_R_pref

Bu konuda önemli yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarıyla oluş­turulan SAP İş Zekası çözümleri, güncel teknolojik değişik­likleri izleyerek, gelişen ve değişen ihtiyaçlara en iyi şekilde uyum sağlıyor. Çözümlerin departman bazlı olmayıp ku­rumun tamamına hitap etmesi bütünleşik yapısı kullanım kolaylığı raporlama performansı, ara yüz rahatlığı gibi özel­likleri işletmelerin güvenle yatırım yapabilmesine olanak sağlıyor. Bu alanda, birçok sektörden ve müşteriden güçlü referansların olması da büyük bir fark yaratıyor.

SAP BusinessObjects İş Analitiği çözümünün yenilenme­siyle birlikte iş zekâsı hizmetlerinde de önemli yenilikler kullanıcılarla buluşuyor. SAP BusinessObjects 4.2 güncel­lemesi ile iş zekası çözümlerinde kullanıcının kolayca keşfetmesini ve görüşlerini paylaşmasını ve daha iyi kararlar vermelerini sağlıyor. SAP’nin analiz platformu, esnek mimarisi sayesinde birkaç kullanıcıdan binlerce kullanıcıya ve bir araçtan birden fazla araç ve ara yüzüne doğru büyümeyi destekliyor.

Yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte kullanıcıların in­terneti ve telefonları kullanım alışkanlıkları büyük ölçüde değişti. Sosyal medyadaki kullanıcı odaklı tasarım, sade­lik ve basitlik artık kurumsal uygulamalarda da kendini göstermeye başladı. Tabi sabah uyanır uyanmaz kontrol etmeye başladığımız mobil cihazlarda bu değişimin bir parçası oldu. SAP Lumira ile kullanıcıların kolay ama güçlü analizler yapabilmelerini sağlıyoruz. Bu analizlerin mümkün olduğunca bilgi işlem desteği olmadan son kul­lanıcı odaklı olarak hem mobil cihazlardan hem de bilgi­sayarlardan yapılabilmesi bizim önceliklerimiz arasında.

Ortaklarımız iş zekasının faydalarını kurumlarında yay-gınlaştırmak ve hızlı raporlama, paydaşların göndermek­le yükümlü oldukları bilgilerin toplanması ve hızlı takibi gibi gerekçelerle iş süreçlerini hızlandırmak ve bunlardan maksimum fayda elde etmek istiyorlar. Buna en güncel örnek olarak Hazine Müsteşarlığı’nı verebiliriz. Hazine Müsteşarlığı’nın görev ve faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak farklı kaynaklardan veri akışı oluyor. Bu anlam­da kurum dışı kaynaklardan toplanan verileri kurumsal veri ambarında toplamak, toplanan verileri ihtiyaçlar çer­çevesinde çeşitli profillerde dış paydaşlara sunmak, veri akışını sağlayarak kurumsal karar destek sistemi kurmak hedefiyle yola çıktık. Proje kapsamında SAP BusinessOb­jects İş Zekası, SAP NetWeaver BW & Portal, SAP Process Integration kullanıldı.

Şirketlerin, hem esnek, hem de daimi çalışanlardan olu­şan toplam iş gücünü yönetebilmek için SAP çözümlerine olan ilgisi dünya çapında artıyor. 2015’te elde ettiğimiz ba­şarılı sonuçlar, müşterilerimizin baştan aşağı dijitalleşebilmesine destek olmak için sunduğumuz ana çözümler ile birlikte, bulut ve iş ağlarındaki inovasyon stratejimizin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

Leave a Reply