“Sürekli inovasyon vizyonuyla çalışıyoruz”

CEM CENGİZ YILMAZ, İŞ ANALITIĞI ÇÖZÜMLERI SATIŞ DIREKTÖRÜ

Gerçek zamanlı ve çokyönlü analiz imkânı su­nan Logo Mind, modern kullanıcı arayüzü, esnek mimarisi ve ölçeklenebilir fiyatlandırma modeliyle, web-tabanlı ve tam kapsamlı bir iş zekâsı çözümü sunuyor. Büyük veriyle çalışma, OLAP ve ETL gibi özellikleriyle proje bazlı uygulama fırsatı veren Logo Mind, bu özelliklere ihtiyaç duymayan işletme­ler için ürettiği standart özellik setiyle, veriyi rekabet avantajına dönüştürmelerini sağlıyor. Sürekli ve zorlu bir rekabetin şekillendirdiği profesyoneller dünya­sında, dinamik verilerle çalışan şirketler için gerçek zamanlı ve çokyönlü analiz imkânı sağlayan Logo Mind, eşzamanlı kullanıcı özelliği sayesinde, şirketlere düşük maliyetli iş zekâsı çözümü sunuyor. Logo Mind, kurum içerisindeki her kullanıcı tarafından, konum­dan bağımsız olarak anlık sorgu ve analiz imkânı ve­ren bellek içi motor, kontrol paneli, etkileşimli rapor, animasyonlu grafikler ve analitikler gibi özellikleriyle etkili kararlar almayı sağlıyor ve iş fırsatlarının avanta­ja dönüştürülmesine destek oluyor.

Print

İş verimliliği üzerinde büyük bir paya sahip kullanıcı dostu arayüzlerin, farklı cihazlarda kullanıcı dostu ol­ması kadar, modern ve esnek bir mimaride ölçeklene­bilir olması da gerekiyor. Logo Mind ile bu tür sorunlar­la karşılaşmayan kullanıcılar; görselliği yüksek tek bir ekranda sürükle bırak yöntemiyle interaktif rapor ve grafikler oluşturabiliyor. Çeşitli grafik arayüzlerinden faydalanabiliyor, hatta başka bir web sayfası içeriğini gö­rüntüleyerek, iş özetlerine ulaşmayı sağlayacak analizler yapabiliyor. Logo Mind, geleneksel iş zekâsı araçlarının aksine, Logo çözümleriyle hazır entegrasyonu sayesin­de modern bir kullanıcı arayüzü, esnek bir mimari, öl­çeklenebilir ve düşük maliyetli bir fiyatlandırma modeli, pratik bir çalışma ortamı sunuyor. Sezgisel etkileşimli kullanıcı arayüzüne sahip ürün, geniş veri kaynaklarını analiz edebiliyor. Kullanıcılarına, ilişkisel veya ilişkisel ol­mayan farklı veri kaynaklarından ayıklama veya hesap­lama yöntemiyle oluşturulabilen veri havuzu özelliğini sunuyor. İleri düzey kurumsal iş uygulamalarını tercih ederken, arayüzün kullanıcı dostu olması çok önemli bir unsur. Karmaşık arayüze sahip veya anlaşılması güç uygulamalar, verimli kullanımı imkânsız kılıyor. Rapor­ların hataya açık olması, hata oranının yüksekliği, alınan raporların güven teşkil etmemesi, ofis dışında bulunan çalışanların güncel verilere ulaşamaması gibi nedenler, iş zekâsı ürünlerinin önemini artırıyor. Raporlara web üzerinden erişilemediği için, saha personelinin tahsilat işlemleri sırasında zorluk yaşaması, kağıt kullanımının artması ve çevre duyarlılığının sağlanamaması, diğer et­kenler arasında yer alıyor.

“Logo Yazılım, 1984 yılında mühendislik ve proje yönetimi uygulamaları geliştirmek amacıyla kuruldu. 2000 yılından beri halka açık olan şirket, 2014’te 30. yılını kutladı. Geçmiş dönemin çok önemli bir kısmını pazar lideri olarak tamamlayan Logo Yazılım, günümüzde Türkiye uygulama yazılımları pazarında, tamamen yerli kaynaklarla kurulan bir yazılım devi haline geldi.”

Artistic abstraction on the subject of document processing messaging cloud storage and related technologies composed of document symbols lights and abstract technology elements

Logo Yazılım’ın 2015 yılında, KAP üzerinden paylaştığı son dönem mali tabloların gösterdiği gibi, bütçeye pa­ralel gidiş devam ediyor. Ülke gündemi ve bölgedeki ge­lişmelerin, şirkete şu ana dek olumsuz bir yansıması ol­madığı belirtiliyor. Son aylarda beklenmedik bir gelişme olmazsa, yılın bu doğrultuda  kapatılacağı öngörülüyor.

2016 yılında ürün çeşitliliğini ve kapsamını artıran şirket, pazarın tüm alt segmentlerinde ürün ve çözümler üret­meye devam edecek. Organik büyümeyi sürdürmenin yanı sıra, satın alma ve birleşmelerle büyüyen şirketin ciro bazında hedefi pazarın üzerinde büyümeyi sür­dürmek. Logo Yazılım 2016 yılında ise uygulama yazı­lımları pazarında var olmaya, pazarın tüm alt segment­lerinde ürün ve çözümler üretmeye devam edecek. Türkiye içinde ve dışında şartların uyuşması halinde, şirket satın almalarıyla büyümeyi sürdürecek.

ÇÖZÜM DEVİ LOGO YAZILIM

BT sektörü içerisinde uygulama yazılımları alanında faaliyet gösteren Logo Yazılım, 1984 yılında mühendis­lik ve proje yönetimi uygulamaları geliştirmek amacıy­la kuruldu. 2000 yılından beri halka açık olan şirket, 2014’te 30. yılını kutladı. IDC’nin beklentilerine göre; 2014’te yılda yüzde 9’luk artış gösteren Türkiye’deki uygulama yazılımları sektörünün, önümüzdeki 5 yılda yüzde 12’lik artışla, 2018 yılında yaklaşık 372 milyon do­lar değere ulaşması bekleniyor. Yazılım gelirleri sırala­masına göre yüzde 23,3’lük payla pazarda ikinci sırada yer alan Logo Yazılım, müşteri sayısı bazında ise lider durumda. Her yıl pazar payı artan Logo, son 5 yıldır ciro bazında yüzde 50 büyüme gerçekleştiriyor. Logo Yazı­lım, 2011 yılından beri, toplam ERP çözüm kümesi için tamamlayıcı olduğuna inandığı firmaları satın alarak büyümesini sürdürüyor. Şirket ilk satın almasına, 2011 yılında perakende sektöründe SaaS modeli ile Diva isimli bir yazılımı bulunan Coretech’i satın alarak baş­ladı. Aynı yıl, iş zekâsı yazılımları geliştiren WorldBI’nın çoğunluk hisselerini, 2013 yılının sonunda da şirketin tamamını satın aldı. Böylece, internet ve mobil merkez­li teknolojilerin yanı sıra, iş zekâsı pazarında da önemli bir paya sahip oldu.

2013 yılında, yerel yazılım sektörünün önemli oyun­cularından Netsis’in Logo Yazılım bünyesine katılma­sıyla, şirket Türkiye pazarındaki rekabetçi konumunu pekiştirdi. 2015 yılının başında ise CRM (Müşteri İlişki­leri Yönetimi) çözümleri geliştiren İntermat’ı satın aldı. Yakın zamanda, Sempa isimli tedarik zinciri çözümleri geliştiren bir firmayı ve iş süreçleri yönetimi yazılımı firması Vardar Yazılım’ı da bünyesine katarak, çözüm portföyünü genişletti.

Uygulama yazılımları geliştirmek üzere kurulan Logo Yazılım, bugün bilişim teknolojilerine odaklı bir yük­sek teknoloji grubu olarak faaliyet gösteriyor. Yazılım­ları bugüne kadar 170.000 firmada 1,3 milyonun üze­rindeki kullanıcıya ulaşan Logo Yazılım, Türkiye’nin geleceğe taşınmasında büyük öneme sahip KOBİ’lerin daha esnek ve verimli çalışmalarına, çevikleşmele­rine ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyor. Logo Yazılım’ın 14 dilde geliştirdiği teknoloji platformları, yalnız Türkiye’de değil, dünyanın 41 ülkesinde birçok şirket tarafından tercih ediliyor. 900’ün üzerindeki iş ortağıyla sektörünün en yaygın dağıtım ağına sahip, 3.500 kişilik bir ekosistemi bulunan Logo Yazılım, tek­noloji ve Ar Ge’ye yatırımı odağına alarak sürekli ino­vasyon vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

 

Leave a Reply