“Tüm sektörlerden 2.500’ü aşkın şirkete hizmet veriyoruz”

ZEKİ KUBİLAY AKYOL, RADORE GENEL MÜDÜRÜ

Veri merkezlerine yönelik ihtiyaç, gerek birey­sel gerekse kurumsal internet kullanımının her geçen gün daha da artmasıyla birlikte ciddi bo­yutlara ulaştı. Alışverişten oyunlara, mobil cihazlardan şirketlerin neredeyse tüm iş süreçlerini dijital dünyaya taşımasına kadar bilgi alışveriş trafiği hızı da artıyor. Dolayısıyla veri merkezi hizmetlerindeki büyüme hızı, birçok sektöre göre çok daha büyük. IDC istatistiklerine göre 2020’de ulaşılacak veri miktarı, 2009’un 44 katı ola­cak. Bu da verinin muhafaza edilmesinin, güvenliğinin ve erişilebilirliğinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. İnternet dünyasının görünmeyen kahra­manları olarak da adlandırabileceğimiz veri merkezleri, kurumların özellikle sağlıklı bir BT altyapısı kurgulaması için en önemli unsurların başında geliyor. Günümüzde hızla yükselen veri kullanımı ve saklama ihtiyacı, veri merkezlerinin de önemini artırıyor. Veri merkezlerinin kullanıcılarına güvenlikli bir hizmet sunması ve gerekli donanım koşullarını sağlaması hayati bir öneme sahip. Biz de Radore olarak, güvenliği yaptığımız işin merke­zine koyup şehrin göbeğinde, internet ağ altyapısına doğrudan erişim sağlayarak müşterilerimizi kaliteli hiz­metle buluşturuyoruz.

Print

Veri merkezleri, işletmelere ait kritik bilgilerin yönetil­diği; depolama, yedekleme ünitelerinin barındırıldığı; uygulama ve sistem sunucuları ile ağ katmanlarını bu­lunduran özel tasarlanmış alanlar olduğu için güvenlik ihtiyacının en fazla olduğu alanların başında geliyor. Bir veri merkezinin verimli ve ideal koşullarda çalışabilmesi için iki temel unsur bulunuyor: İnternet ve enerji. Enerji altyapısının kesintiye uğramayacak şekilde çalışması olmazsa olmazdır. Bunun yanı sıra veri merkezlerinin mutlaka enerji ve iklimlendirme altyapısının da en ileri teknolojiyle donatılması, veri merkezi yeterliliğini onay­layan sertifikalara uygun bir yapıda olması da önemli unsurların başında geliyor. 11 yıllık bir şirket olarak TIER 3 standartlarında veri merkezimiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bizi farklı kılan önemli özelliklerin ba­şında ise güvenliği en üstte tutmamız, şehrin göbeğinde yer alan profesyonel operasyon merkezimizle 7 gün 24 saat dinamik bir hizmet sunmamız ve bulunduğumuz lokasyon gereği fiber ve metro ethernet ağ altyapısına doğrudan erişim sağlayan bir yapı üzerinde kesintisiz erişim sağlıyor olmamız geliyor.

Veri merkezinde dikkat edilmesi gereken temel unsurlar yukarıda da belirttiğimiz gibi enerji, iklimlendirme, inter­net erişim kapasitesi ve fiziksel güvenlik konuları. Sarfedi­len enerji miktarını minimuma indirmek, veri merkezle­rinin asli görevlerinden biri.  Radore Veri Merkezi’nin ik­limlendirmesinde “Free cooling” teknolojisi kullanıyoruz. “Free cooling”, iklimlendirmede kullanılan suyun soğutul­ması için dış ortamdaki düşük hava sıcaklığını kullanmayı mümkün kılan ekonomik bir iklimlendirme metodu. Kış aylarında bu işlem, dış ortamda bulunan ‘chiller’ ünitele­rinin kompresörlerini kullanmadan doğal soğuk hava ile gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle enerji tüketiminde yüzde 70’e kadar tasarruf sağlıyoruz. Enerji tasarrufu sayesinde Radore’nin yıllık PUE oranı sektör ortalamalarının altına çekilebiliyor. Bunun yanı sıra yedeklilik, ulaşılabilirlik, ekip bilgisi, tecrübesi ve hizmet kalitesi gibi unsurlar bir­çok proje için hayati önem taşıyabiliyor. Bu noktada ku­rumlar, beklentilerini çok iyi analiz ederek, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda esnek bir çözüm sunabilecek bir veri merkeziyle çalışmayı tercih etmeliler.

Radore’de güç, gerilim ve iklimlendirme sistemlerimi­zi alanlarında öncü firmalarla çalışarak en üst kalitede yapılandırdık. Veri merkezimizde kullandığımız jene­ratörlerde Caterpillar, trafoda ABB Elektrik, UPS sis­temlerinde Newave ABB, iklimlendirme sistemlerinde ise  RC Groups ve Climaveneta ile işbirliği yapıyoruz.

32-47-11

Felaket kurtarma yapıları, müşterilerin talepleri doğ­rultusunda son yıllarda aranan ve oldukça önemli bir hizmet. İş sürekliliğini temel alan bu hizmetle, bir uy­gulamaya ait BT altyapısının bulunduğu lokasyonda deprem, sel vb. bir doğal felaketin meydana gelmesi du­rumunda altyapı en kısa sürede başka bir lokasyonda fa­aliyete geçirilerek devamlılığı sağlanıyor. Radore olarak felaket kurtarma hizmeti dahilinde, BT altyapısının bire­bir aynı veya optimize edilmiş versiyonunu farklı şehir­lerdeki veri merkezlerinde kurarak izlenmesini sağlıyo­ruz. Fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra, yangın al­gılama sisteminde Honeywell hava örneklemeli duman dedektörleri kullanıyoruz. Yangın önleme ve söndürme sistemlerinde Siemens ve 3M Novec 1230 gazlı, FM200 gazlı ve aerosol tozlu sistemleri bulunuyor. Sensörlü su ve nem kontrol cihazları ile de ofis alanlarımız ve Veri Merkezi’miz  7 gün 24 saat denetim altında tutuluyor.

İçinde bulunduğumuz üst düzey güvenlik çemberinin hakim olduğu Metrocity’deki veri merkezimizde, 10 bin sunucu kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Şu an 60’a yakın profesyonel ekibimizle müşterilerilerimizin bek­lenti ve ihtiyaçlarına özel kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Sunduğumuz veri merkezi hizmetleri ara­sında “Sunucu Barındırma” (Colocation) başta olmak üzere, Sunucu Kiralama (Dedicated Server), Bulut Bili­şim (Cloud) Servisleri, Web Hosting, Alan Adı, SSL, CDN (Lokasyon Bazlı İçerik Dağıtım Ağı), Sunucu, Network ve BT Altyapı Yönetim hizmetleri bulunuyor. Dileyen müşterilerimiz için modüler kafes sistemiyle özel ola­rak çevrilen ve yalnızca müşterinin giriş çıkışına olanak sağlayacak şekilde kartlı, parmak izi okuyuculu ve şifre­li güvenlik donanımlarıyla koruma altına alınan sunu­cularımız da mevcut. Kiraladığı kafese erişmek isteyen müşterilerimiz, güvenlik noktalarından geçtikten son­ra, sadece kendi yetkilendirildikleri alana ulaşarak tüm çalışmalarını yapabiliyor.

Radore olarak  e-ticaret, iletişim, teknoloji, kamu-STK, online medya, turizm, sağlık, dayanıklı tüketim ve gi­yim sektörleri başta olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerden 2.500’ü aşkın kurumsal ve bireysel müş­terilerimize hizmet veriyoruz.

Gelişen teknoloji trendlerine paralel olarak Türkiye’de BT altyapılarına duyulan ihtiyaç da her geçen gün ar­tıyor. Buna rağmen TELKODER’in raporuna göre dış pazardaki veri merkezleri sayılarından bahsetmek ge­rekirse, Bulgaristan’da 21, Estonya’da 7, Finlandiya’da 16, Hollanda’da 83, Lüksemburg’da 14 veri merkezi bulu­nuyor. Bizim yol haritamızdaki öncelikli konu, Türkiye pazarında büyümek. Önümüzdeki bir yıl içinde sunu­cu kapasitemizi yüzde 50 oranında artırmayı hedefli­yoruz. Gelecek yıllarda daha da büyümeye, Türkiye’nin yanı sıra dünyada da önemli veri merkezleri arasında yer almaya odaklanacağız. 10 yıl içinde Doğu Avrupa ve Ortadoğu bölgesinin en önemli veri merkezi olmayı hedefliyoruz.

Bulut bilişim sayesinde KOBİ’ler de artık veri merkezi kullanıcısı olmaya başladı. Böylece en üst düzeydeki şirketlerin aldığı hizmeti KOBİ’ler de alır hale geldi. Bulut Bilişim’de, bu alandaki en temel hizmet olan IaaS altyapısı ile hizmet veriyoruz. Sunduğumuz Bulut alt­yapısı ile sanal sunucu kaynakları müşterilerimize özel olarak tahsis ediliyor ve onların ihtiyaçlarına yönelik esnek altyapı sunuluyor. Kullanılan kaynaklar, Bulut Bilişim’in esnek yapısından faydalanılarak müşterile­rimizin istekleri doğrultusunda artırılıp azaltılabiliyor. Böylelikle, büyüme hedefiyle yola çıkan KOBİ’lerin kendi iş süreçlerinin gelişimine sağladığımız katkının yanında maliyet avantajı da yaratıyoruz. KOBİ’ler şir­ketlerine fayda sağlayacak proje ve faaliyetlere daha kolay odaklanabiliyorlar.

Leave a Reply