“Verimliliği artırmaya yönelikçözümler üretiyoruz”

AKIN SERTCAN, İCRA KURULU ÜYESİ, KANAL VE SATIŞ OPERASYONLARI EAA

CEM CENGİZ YILMAZ, İŞ ANALİTİĞİ VE BÜTÇE ÇÖZÜMLERİ SATIŞ DİREKTÖRÜ

 

Firmanızdan bahseder misiniz?

İşletmelerin çağdaş yönetim ilke­lerine uygun biçimde yapılanma­sını, süreçlerini uluslararası stan­dartlar doğrultusunda yöneterek verimlilik ve kârlılığını artırmasını sağlayan kurumsal iş yazılımları üretiyoruz. Mühendislik ve pro­je yönetimi uygulamaları geliş­tirmek üzere 1984’te girdiğimiz sektörde, bugün Türkiye’nin en büyük yazılım kuruluşlarından biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Ürettiğimiz çözüm, hizmet ve inovasyonlarla Türkiye’de yazılım sektörünün yenilikçi lideri konu­mundayız. 900’ü aşkın bayimiz ve yaygın dağıtım ağımızla sektörün en hızlı büyüyen firması olarak, milyonlarca kullanıcıya hizmet sunuyo­ruz. Logo Yazılım olarak otuz bir yılın sonunda bugün, yüzde 24,1 pazar payı ve 900’ün üzerindeki iş ortağıyla sektörünün en yaygın dağıtım ağına sahip, iş ortaklarıyla birlikte üç bin beş yüz kişiden fazla çalışanı olan bir şir­ket haline geldik.

Hangi alanlarda çözüm ve ürünler sunmaktasınız?

Başta kurumsal kaynak yönetimi çözümleri, iş zekâsı, in­san kaynakları, e-Devlet çözümleri, CRM, e-İş çözümleri (B2B, B2C), yönetim karar destek sistemleri ve tedarik zinciri otomasyonu olmak üzere her sektörden ve öl­çekten müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yazılımlar geliştiriyoruz.

eRP alanında sunduğunuz çözümler nelerdir?

İşletmelere çalışanları bazında ve tüm iş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve etkin bir maliyet yönetimi ger­çekleştirme fırsatı sunan Logo ERP çözümlerimiz, re­kabet odaklı kurumların yerel ve uluslararası standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırırken, gün­cel mevzuatlarla gündeme gelen değişiklikler için de hazır bir altya­pı sunuyor. Logo ERP çözümleri, muhasebe ve finans, üretim, mal­zeme ihtiyaç planlama, bütçe, pro­je, bakım, satınalma, talep, tedarik zinciri, müşteri ilişkileri yönetimi, dış ticaret, iş zekası ve insan kay­nakları gibi bir işletmenin sahip olabileceği tüm fonksiyonları yö­netme becerisine sahip. Tüm ku­rumsal bilgi, işlem ve süreçlerin önceden tanımlanmış standartlar çerçevesinde, güvenli bir platfor­ma taşınmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlayan ERP çözümlerimiz orta ve bü­yük ölçekli, ticaret, hizmet gibi alanlarda faaliyet göste­ren işletmelerin ihtiyaçlarını esas alıyor.

Bu amaçla geliştirilen ERP  ürünlerimiz firma süreçle­rinin en etkin şekilde yönetilmesini sağlarken; üretim planlama, üretim, kalite kontrol süreçleri olan işletmele­rin bütünleşik şekilde tedarik zinciri, kalite kontrol, ma­liyet yönetimi süreçlerini yönetmelerine imkan sağlıyor.

“Hizmet olarak yazılım” (SaaS) kavramı ve hayatımızın her alanına giren mobil uygulamalar ERP’ye yeni bir so­luk getirdi. Şirketlerin ihtiyaçlarının farklılaşması ve yeni teknolojiler, ERP uygulamalarının da yenilenmesine yol açıyor. SaaS uygulamaları şirketlerin farklı beklentileri­ne yanıt verebildiği için bilişim yatırım maliyetlerinin de azaltılmasını sağlıyor.

00-3

eRP alanında hizmet almak isteyenbir kurum niçin sizinle çalışmalı?

Logo olarak, bilişim dünyasındaki en son gelişmeleri ta­kip ederek kuruluşların verimliliğini artırmaya yönelik çözümler sunuyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız tüm çözümleri ve projeleri; ürün ve hizmet kali­tesi, yazılım tasarımı, üretimi, satışı ve satış sonrası kaliteli hizmet anlayışıyla başarıyla tamamladık. Hizmetlerimizin temelindeyse sektörler için geliştirilen benzer çözümleri değişik kurum ve kuruluşlarda defalarca uygulamış uzmanların bilgi birikimi yatıyor. Belli bir sistem ve hedefler çerçevesinde sunduğumuz hizmetler, sektörel değişimle­re ve her kurumun farklı gereksinim ve beklentilerine göre sürekli olarak yenileniyor.

Büyük ölçekteki kurumların yanında KOBİ’lere özel olarak ürettiğiniz çözümler mevcut mu? Bu çözümler KOBİ’lere ne gibi avantajlar sağlamakta?

Kurumsal yazılımlar, özellikle verimliliğin nasıl artırılacağı konusunda büyük önem taşıyor. KOBİ’lerin daha hızlı, verimli ve yük­sek performanslı çalışmasını sağlayan her türlü ürün ve hizmet, operasyonel başarıya doğrudan katkı sağlıyor. Doğru, esnek ve en­tegre programlar, rekabette büyük avantaj yaratıyor.

Yazılımlarıyla bugüne kadar milyonlarca kullanıcıya ulaşan Logo Yazılım, Türkiye’nin geleceğe taşınmasında büyük öneme sahip KOBİ’lerin daha esnek ve verimli çalışma­larına, çevikleşmelerine ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyor. Logo, bu anlamda küresel rekabeti hedefleyen KOBİ’ler için, iş­letmelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak iş çözümlerini sunuyor. Profesyonel hayatta sağlam adımlar atmak ve işini yenilemek is­teyen girişimcilere sunulan, pratik ve kolay kullanımlı Logo Çözümleri; sağladığı yüksek performansla şirketlerin katma değerini ve verimliliğini artırıyor. Geliştirilebilir modü­ler yapısı sayesinde işletmelerin büyümesi­ne uygun ortam sunan çözümler, bu süreçte ihtiyaç duyulan çevikliği sağlıyor.

Logo Çözümleri, müşteri taleplerine daha hızlı cevap verme, müşteri bilgilerini sakla­ma ve yönetme, finansal süreçlerde ulusla­rarası standartlara uyum, insan kaynakları yönetimi gibi konuların uçtan uca entegre bir yapıda yürütülmesini sağlıyor. Hızlanan satış yönetimi, malzeme ve tedarik yönetimi süreçleriyle ise hataları minimuma indiriyor, veri bütünlüğünü güçlendirerek KOBİ’lerin kurumsal gelişimini hızlandırıyor.

Leave a Reply