“Yeni iş zekası çözümlerini QlikView üzerinden geliştiriyoruz”

NEBIM YÖNETİM KURULU ÜYESI MURAT DEMİROĞLU

Türkiye’nin önde gelen perakendeci, toptancı ve üre­ticilerinin kullandıkları Nebim V3 ERP yazılımını geliştiren Nebim, kullanıcılarına iş zekası çözümleri sunmak üzere QlikView teknolojisini seçti. QlikView tek­nolojisini geliştiren ana firma Qlik ile bir OEM anlaşması imzalayan Nebim, aynı zamanda QlikView Türkiye’nin bir Çözüm Ortağı oldu.

Pages from telecomtr-16

Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu, Nebim’in QlikView teknolojisini seçmesinde öne çıkan nedenler arasında; QlikView’un büyük veri analizindeki yüksek sorgulama hızını ve QlikView teknolojisinin dünyada “Business Discovery” alanındaki lider konumunu sıraladı. Demiroğlu; “Bugün Nebim kullanıcıları iş süreçlerini ana­liz ederken sadece geçmiş dönemde ‘ne olduğunu’ rapor­lamakla yetinmiyorlar, ‘neden olmuş’ sorusuna da yanıt bulmak istiyorlar. Bu da kullanıcıların Nebim V3’lerindeki veriye; karar vermek için anlamlı bilgiye ihtiyaç duyduk­ları an, bulundukları yerden, gerekirse mobil ortamda tablet bilgisayarlar üzerinden erişebilmelerini gerektiri­yor. Ayrıca kullanıcıların milyonlarca satırlık verileri hızla ve esnek filtrelerle sorgulayabilmeleri, veriyi grafikler ve haritalar gibi görsel araçlarla analiz edebilmeleri, analiz ortamı üzerinde kendi notlarını ekleyerek ve birbirleri ile paylaşarak bir takım halinde karar verebilmeleri önem kazanıyor. ‘Neden’ sorusuna yanıt bulabilmek, ayrıca kullanıcıların gördüklerini değerlendirerek, hemen fark­lı sorular formüle edebilmelerini ve bir sonraki analiz aşamasında farklı sorgular ve Dashboard’lar kullanarak analizlerine ‘düşünce hızında’ devam edebilmelerini ge­rektiriyor.” şeklinde konuştu.

TAHMINLER ARTIK DAHA NET

Nebim V3 İş Zekası sayesinde kullanıcılar; geleneksel raporlama uygulamalarında olduğu gibi geçmiş dönem verilerinin raporlanmasının yanı sıra, Nebim V3’ün geçen yıl karşılaştırmaları ve takvim kaydırmaları gibi detayları da kullanarak hesapladığı, mağazaların ay sonunda hangi cirolara ulaşacakları ile ilgili “tahminleri” de raporlayabili­yor ve satış bütçesine göre geride kalacağı tahmin edilen mağazalara vaktinde müdahale etme imkanını elde ede­biliyorlar.

Kullanıcılar; Nebim V3’lerindeki verilerin geçen yıl/bu yıl/hedef değişim yüzdelerini istedikleri filtrelerle ve Ne­bim V3 ERP’deki hiyerarşi yapıları ile uyumlu bir şekilde istedikleri kırılımlarda raporlayabiliyor, analizlerine en kümülatif değerlerden başlayıp en detay verilere anında inebiliyorlar.

Perakende müdürleri; ciro, brüt marj, ortalama satış fiyatı, satış miktarı, metrekare gibi değerlerin ilişkilerini rapor­layabiliyor, mağaza bilgilerini haritalar üzerinde görebi­liyor, mağazalara giriş yapan günlük ziyaretçi sayılarını, giriş sayıları ile ilişkilendirilmiş ciro/fatura sayısı/sepet derinliği gibi değerlerin geçen yıl ile karşılaştırmalarını analiz edebiliyor ve bu sayede mağazaların metrekare ve­rimliliklerini ve marka verimliliğini ölçebiliyorlar.

Ürün yöneticileri; ürünlerin haftalık satış, stok, brüt marj, Markup, GMROI, stok devir hızı, ROS (Rate of Sale) deği­şimlerini trend analizlerinden yararlanarak ölçebiliyor, marka, kategori ya da ürün bazında karşılaştırmalar yapa­biliyor, sezon başında belirledikleri hedeflere göre ürün kategori performanslarınızı raporlayabiliyor ve ürün kar­lılığını takip ederek nereye daha çok yatırım yapacakları­nı belirleyebiliyorlar.

“Bugün Nebim kullanıcıları iş süreçlerini analiz ederken sadece geçmiş dönemde ‘ne olduğunu’ raporlamakla yetinmiyorlar, ‘neden olmuş’ sorusuna da yanıt bulmak istiyorlar. Bu da kullanıcıların Nebim V3’lerindeki veriye; karar vermek için anlamlı bilgiye ihtiyaç duydukları an, bulundukları yerden, gerekirse mobil ortamda tablet bilgisayarlar üzerinden erişebilmelerini gerektiriyor.

 

Leave a Reply