“Yerli yazılım firması Nebim,firmaların tüm iş süreçlerini kapsayan çözümler sunuyor”

MURAT DEMİROĞLU, NEBİM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Yazılım, bugün bir firmanın bütün iş süreçlerini yönetmesi ve işletme kaynaklarını verimli kul­lanması açısından vazgeçilmez bir altyapı. Tek­nolojisi güçlü olan firmalar, rekabette bir adım önde oluyorlar. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki iş uygulamalarıyla kurumların iş süreçlerini destekle­yen Nebim, 1966’dan beri süregelen deneyimi ve bilgi birikimi ile Türkiye’nin en köklü geçmişe sahip ba­ğımsız yazılım firmalarındandır. Hazır giyim, ayakkabı, zincir mağazalar, çok katlı mağazalar ve optik yazılım­larında Türkiye’nin en fazla tercih edilen yerli yazılım şirketidir. Bugün Türkiye geneline yayılmış Nebim Çö­züm Ortakları ile birlikte 600 kişiyi aşan uzman bir kad­ro; hazır giyim, ayakkabı, ev tekstili, halı, mobilya, optik, elektronik ve mücevher başta olmak üzere 10.000’den fazla firma ve 75.000’den fazla kullanıcıya hizmet ver­meyi sürdürmektedir. Nebim’in geliştirdiği Kurumsal Kaynak Planlaması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Perakende Yönetimi ve Kurumsal Performans Yönetimi iş yazılımlarından ve hizmetlerin­den yararlanan firmalar; işletme kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmekte ve iş süreçlerini verimli yöne­tebilmektedirler.

00-5

Nebim, yerel mevzuat değişikliklerine, Türkiye’nin ye­rel ihtiyaçlarına yabancı teknolojilere kıyasla çok daha hızlı uyum gösterebiliyor ve bu nedenle müşterilerine daha hızlı hizmet verebiliyor. Firmalara sunduğu hiz­metin karşılığını her yıl büyüyen bir ivme ile alan Ne­bim, 2015 yılını da bir önceki yıla kıyasla yüzde 36’lık bir büyüme ile kapattı.

e-dönüşüm süReCİ, Bu süReç İçİnneBİm’İn gelİştİRdİğİ YenİlİkleR,değİşen müşteRİ kİtlesİ ve “omnİ-kanal” ve “omnİ-müşteRİ”

Bugün Dünya’da, Türkiye’de ve Nebim’ in hizmet verdi­ği perakende sektöründe ciddi bir dijitalleşme var. Artık kağıt ve eski hantal süreçler ortadan kalkıyor. İşletme kaynaklarını daha verimli kullanmak ve şirketler arası entegrasyonu daha verimli kılmak adına tüm süreçler elektronik ortama geçiyor. Otorite bu anlamda e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, Yeni Nesil ÖKC ile bir e-Dönüşüm süre­cini başlatmış oldu. Bu sürecin aslen vergide şeffaflık ve denetimin kolaylaştırılması gibi hedefleri var. Fakat bu uygulamalar aynı zamanda firmalara da maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlayacak ve fatura süreçlerinde etkinlik kazandıracak. 2014 yılından önce Türkiye’de birkaç te­lekom şirketi ve birkaç dağıtım şirketi e-Fatura’ya tabi idi. O zamandan bu yana otorite çok hızlı davrandı ve kısa süre içinde birçok şirketi e-Fatura’ya, ardından e-Deftere ve Ocak 2016 itibariyle de e-Arşiv’e geçirdi.

Nebim de kendi müşterilerini verdiği destek ile e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv’e hızlı ve başarılı bir şekilde zamanın­da geçirdi. Bu geçiş sürecinde Yeni Nesil ÖKC’lerin dev­reye girmesiyle birlikte aralarında Nebim’in de hizmet sunduğu pek çok perakendeci firma, e-Arşiv/e-Fatura uygulamaları ile uyumlu çalışacak şekilde Yeni Nesil ÖKC’ler tedarik etmek ve bu cihazları kullandıkları ERP’leri ile entegre etmek zorunda kalacaklar.

Bu süreçte firmaların ERP’lerinin başka sistemler ile entegrasyona açık olmaları gerekiyor. Nebim, Nebim V3 ERP yazılımını, işbirliği içerisinde olduğu firmaların bu sürece kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri adına baş­ka sistemler ile kolaylıkla entegre edilebilen açık bir platforma dönüştürdü. ERP’lerin entegrasyona açık olmalarını tetikleyen pek çok faktör var. Türkiye’de devletin e-dönüşüm vizyonu, özel entegratörlerin çö­zümleri, perakende sektöründe örneklerinin yaygın­laşmaya başladığı çok şirketli müşteri sadakat uygula­maları ve lojistik gibi süreçlerin outsource edilmeleri; ERP’lerin başka sistemler ile entegrasyona daha açık olmalarını tetikleyen faktörlerin başında geliyor.

Ayrı­ca; mobil ortamlardan da ERP’deki veriye erişim ihti­yacının artışı eğilimi, tablet gibi platformlar üzerinde ERP ile entegre iş zekası veya sipariş alma uygulamala­rının geliştirilmesine neden oluyor. Nebim V3’ün kolay entegre edilebilen yapısı bu noktada da firmalara artı bir değer katıyor. e-Defter kapsamında elektronik ka­yıt saklama gereksinimleri, e-Arşiv uygulamaları, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile entegrasyon gibi konularda mevzuatta her gün yeniliklerin yayınlandığı bu dönemde, çözüm sağlayıcıların çok çevik hareket edebilmeleri ve müşterilerine zamanında çözüm sağ­layabilmeleri gerekecek. Bu gereksinim Nebim açı­sından bir avantaj. Çünkü Nebim, Türkiye’de ERP çö­zümleri sağlayan diğer firmaların aksine, yabancı ERP yazılımlarını ithal edip uyarlamak yerine Türkiye’nin yerel ihtiyaçlarına en uygun yazılımları geliştiriyor. Bu anlamda; kaynak kodunun geliştirmesinin ve kontro­lünün tümüyle Nebim’de olduğu bir iş modelinde, Nebim V3 ERP mevzuattaki gelişmelere esneklikle ve çeviklikle uyum sağlayabiliyor.

 

Leave a Reply